Visionbloggen

Fortfarande långt till ett jämställd arbetsliv

I dag träffas vi igen i Bryssel med de europeiska arbetsgivare i den sociala dialog kommitté för kommuner och regioner. Det är den fjärde workshopen i vårt gemensamma projekt om ”The Future of the Workplace”. Den handlar om jämställdhet, mångfall och icke-diskriminering. Diskriminering är aldrig OK, inte heller i kristider. Just nu ser vi att jämställdhetsfrågan inte är så hög på dagordningen, att denna fråga i de flesta länder pressas i backgrunden.
I 2007 avtalade vi i den sociala dialogkommittén gemensamma riktlinjer för jämställdhetsplaner. Från svenskt håll var vi väldig aktive i formuleringen av dessa gemensamma riktlinjer. Vi kan nu konstatera, att de finns ett ganska stort gap mellan intentionerna i riktlinjerna och så implementeringen nationellt. En del har inte alls jobbat med dem och från mötet här kommer en uppmaning till att använda riktlinjerna för att förbättra jämställdheten på kommunala arbetsplatser i Europa.
Det är en högt prioriterat fråga för båda EPSU och arbetsgivarna i CEMR. I EPSU antog vi på den senaste kongress i 2009 en motion om likalön som innehåller en 14-punkters checklista om hur man kan jobba konkret för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. I CEMR har de en jämställdhetscharter ”The European Charter for Equality of women and men in local life”.
En tour de table här på mötet viser krisens konsekvenser. I Island minskades löneskillnaderna upp till krisen i 2008, men efterföljande är den ökat från 9 till 13%. Den samma tendens ses i Finland. Där hade man för en del år sedan en konflikt för att det i samband med kollektivavtalsförhandlingar inte i första hand lyckades att få ett avtal om en särskild pott till minskning av löneskillnaderna. Konflikten resulterade i ett avtal och efterföljande blev löneskillnaderna mindra. Men nu syns en tendens till att den ökar igen. Denna tendens ses också i andra länder.

Rekommendera artikeln till en vän: