Visionbloggen

Framsteg och trösklar i förhandlingar med Fastigo

Under de senaste veckorna har förhandlingar pågått mellan Vision och fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo. Vi för en konstruktiv dialog runt att stärka upp löneprocessavtalet så det blir än mer tydligt och användarvänligt på de kommunala fastighetsbolagen. Vi har gemensamma mål att göra löneprocessen logisk och användbar både för det stora fastighetsbolaget med en Visionsklubb och det mindre där det kanske inte finns en Visionsklubb på plats. Ett sådant avtal stärker förutsättningarna för en god reallöneutveckling för alla och att medarbetarna förstår bakgrunden till arbetsgivarens lönepåslag och hur man som medarbetare kan påverka sin löneutveckling.

Andra delar som vi har en lösningsinriktad dialog runt är frågor som rör systematiskt jämställdhetsarbete och tillgänglighetspolicys så att fritiden värnas. För att skapa ett hållbart arbetsliv har Vision yrkat på flera villkor som skulle leda till bättre förutsättningar för ett arbetsliv med frisknärvaro på jobbet. De frågorna är vi inne på men behöver prata mer om.

Kopplat till ett hållbart arbetsliv och ett fortsatt hållbart liv efter arbetslivet, har Vision, liksom Akademikerförbunden samt Ledarna, yrkat på deltidspensionslösningar och ökade pensionsavsättningar. I pensionsfrågan står vi just nu långt ifrån varandra. Idag har vi haft telefonmöte i Visions avtalsgrupp och budskapet är tydligt: det behöver öppna upp sig någon sorts lösning när det gäller pensionerna. Vi hoppas att Fastigo presenterar en konstruktiv lösning till veckan, så att vi kan gå vidare med de delar som vi ser att vi kan möta upp varandra i.

För den som undrar över om de gamla avtalen gäller eller om dom löpte ut första april. Dom gäller fortfarande. Befintliga avtal löper på under förhandlingarna, med sju dagars uppsägning innan nytt avtal kan tecknas.

Rekommendera artikeln till en vän: