Visionbloggen

God dag, herr Vardag!

Nu är vi här igen. På jobbet.  Efter en längre ledighet. Känns både roligt och trögt i en salig blandning. Roligt att träffa kollegorna och ta sig an 2014 års utmaningar. Vi är nog många som såg fram mot den välbehövliga ledigheten för vila och gott umgänge, men för en del andra kan det istället ha varit en känslomässigt ansträngande ledighet. Att komma åter till jobbet kan då vara skönt, en frizon, med struktur och viss förutsägbarhet om vad som förväntas hända och förhoppningsvis en god stämning med trevliga kollegor. För en del innebar kanske ledigheten för mycket av det goda, av allt från mat och alkohol till spel inpå småtimmarna. Jobbet kan då innebära en normalisering av det som skulle kunna utvecklas till ett skadligt bruk och som i längden inte är gynnsamt för varken hälsan eller hur man fungerar på jobbet.

Begreppet ”skadligt bruk” omfattar mycket av det saker vi tycker är roligt och bra, men när det blir för mycket av det goda slår det över och blir till skada för vår hälsa och relationer. Det handlar såklart om alkohol och läkemedel men även om spel, överdriven träning, shopping, sociala medier, mat o.s.v. Plus det som varken är roligt eller bra, som övriga droger och dopning.  Arbetsmarknadens centrala parter, däribland TCO som Vision ingår i, är ägare av Alna – expert på skadligt bruk i arbetslivet, och har som uppdrag att stödja arbetsgivare i att förebygga skadligt bruk hos medarbetarna. Det gör Alna genom att arbeta på plats med formella och informella värderingar och spelregler, men även genom att stärka chefers mod och kunskaper. Alna ger även arbetsplatser konkret hjälp i akuta situationer och på lång sikt. Se www.alna.se

Under advent och inför storhelgerna rapporterades det en hel del i media om förekomsten av alkohol på arbetsgivarnas julbord för personalen eller inte. Glädjande nog kunde det konstateras att trenden är tydlig. I Tidningen Visions undersökning, uppger 33 procent av arbetsgivarena att under de senaste fem åren har blivit striktare vad gäller bjudning av alkohol, 67 procent har oförändrade regler. Av dessa 67 procent kan vi anta att en del redan hade en rätt strikt policy, eftersom 72 procent av alla även uppger att dom inte bjuder personalen på någon alkohol. Ingen arbetsgivare hade blivit mer frikostig. Tack och lov. I undersökningen deltog personalchefer från landets samtliga kommuner och landsting samt 200 kommunala bolag, med en svarsfrekvens på närmare 50 procent.

Att det är relevant med att förebygga skadligt bruk på arbetsplatsen motiveras enkelt av följande fakta: Enligt Europabarometern 2010 så dricker 90 procent av Sveriges vuxna befolkning alkohol. Det är endast danskarna som har en större andel alkoholkonsumenter i Västeuropa. Mest per capita dricker irländarna. I regeringens missbruksutredning, SOU 2011:35 framgick att cirka 20 % av Sveriges vuxna befolkningen, ca 1 miljon, har en riskabel alkoholkonsumtion och cirka 250 000 av kollegorna i arbetslivet är beroende. Av dem med en riskabel alkoholkonsumtion uppskattas ca 500 000 ha ett skadligt bruk av alkohol. Men kom ihåg att 6,2 miljoner svenskar som dricker alkohol har inga problem! En stor del av dessa återfinns på våra arbetsplatser och kan bidra till en sund alkoholkultur och värderingar på arbetsplatserna när det gäller skadligt bruk, oavsett form.

Enligt en studie ”Riskbruk i arbetslivet” av Ulric Hermansson, utgiven av CAN & SAD, uppskattas merkostnader i arbetslivet relaterad till ”Dagen-efter-effekter”  i form av förlorad arbetsförtjänst, minskad produktivitet samt andra brister i arbetsutförandet, till en kostnad på ca 15.000 kr per anställd och år. En satsning på ett förebyggande arbete mot skadligt bruk är alltså en god investering för arbetsgivaren. Som ger många goda effekter för personalens arbetsmiljö och för verksamhetens utfall.

Även Alna har nyligen gjort en kulturundersökning hos ca 8500 olika arbetsgivare där det framgick att över 50 procent av de svarande, under det senaste året, har oroat sig för någon på arbetet när det gäller alkohol. När Alna för tre år sedan ställde samma fråga låg svaren på lika hög nivå. Det tyder på att problemen inte har blivit mindre. Att en eller flera personer på en arbetsplats oroar sig över att någon har problem med alkohol kan vara ett arbetsmiljöproblem. http://www.alna.se/sites/default/files/kulturundersokning_alna_2013.pdf   

När jag pratade med rådgivare på Alna strax innan jul, berättade dom att de två perioderna som sticker ut när det gäller behovet att prata om, och behandla, skadligt bruk framförallt infaller efter semestern och nu, efter julledigheten. Kanske det kommer sig av liknande anledningar som att flest skilsmässoansökningar lämnas in på tingsrätterna i Stockholms län under januari. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/hogsasong-for-familjeterapi

Slutligen vill jag berätta om två unika tjänster som jag är väldigt stolt över att Vision kan erbjuda sina medlemmar. Om du, eller någon du känner skulle vara i ett läge där tillvaron känns extra tung, kanske det knakar i relationerna eller för att man själv har ett skadligt bruk eller att en närstående har det, vill jag passa på att tipsa om Visions samtalsstöd. För den som är medlem och har sin olycksfallsförsäkring hos Förenade Liv erbjuds gratis samtalsstöd med psykolog, 3 gånger på telefon, efter ett första introduktionssamtal med en kurator. Behöver du rådgivning om privatjuridik eller ekonomi, får du även det av erfarna jurister och ekonomer. Ofta kryper de svåra tankarna fram i natten, därför har du möjlighet att ringa dygnet runt. Samtalen är sekretessbelagda och kommer ingen annan till del. Läs mer om samtalsstödet på http://vision.se/Medlem/Medlemsformaner/Samtalsstod/

Kostnadsfritt samtalsstöd: 0200-21 05 50 (Du kan ringa dygnet runt, veckans alla dagar)
Ringer du från utlandet: 0046-8 562 916 33

Är du förtroendevald, exempelvis skyddsombud i Vision och har frågor runt förebyggande arbete när det gäller skadligt bruk eller behöver råd vad gäller rehabiliseringsinsatser så har Vision ett unikt avtal med Alna som ger dig tillgång till Alnas rådgivning kopplat till skadligt bruk.  Ring då 0771-575 810 eller mejla till akut@alna.se. och uppge från vilken avdelning eller klubb i Vision du är från. Sök på ”Alna” på vision.se så ser du mer

God fortsättning och må alla få ett välmående och utvecklande 2014!

 

 

Rekommendera artikeln till en vän: