Visionbloggen

Gör det någon nytta, ger det mening?

Vision har projektsamarbete med systerförbund i en rad länder. Botswana, Swaziland, Turkiet, Egypten och Tunisien som jag har beskrivit nyligen. Vi har också projektsamarbete i Paraguay och i Chile. Projektsamarbetet i Chile har vi haft i många år och det är blivit en del av Visions historia. Vi kommer att avsluta det under 2017 med en omfattande utvärdering så vi kan dokumentera projektresultatet och det samarbete och relationer som har utvecklas under åren. Vi avslutar också vårt projektsamarbete i Botswana och även här skall 2017 användas till att avsluta på ett bra sätt. Med start 2017 planerar vi att börja ett projektsamarbete med systerförbund i Honduras.

Vi har de senaste månaderna utvärderat alla våra projekt och vi kan med glädje konstatera att projektarbetet har effekt, det ger nytta, det förändrar och gör en skillnad. Det gör det, både på områden där vi hade förväntningar om effekter, men också på områden där vi inte hade planerat att vi skulle uppnå resultat.

Organisering – de flesta av våra systerförbund som deltar i dessa projekt lyckas organisera nya medlemmar och växa. I Turkiet organiseras 10 000-tals av anställda i osäkra jobb, i Egypten växer de oberoende fackförbunden trots att det inte är helt ofarligt att organisera sig och vara facklig aktiv i det landet. I andra länder som Botswana och särskilt Swaziland ökar man också, kanske inte så mycket i absoluta siffror men absolut relativt och ganska välförtjänt med tanke på de villkor man jobbar under.

Jämställdhet – i alla våra projekt är jämställdhet ett centralt element och vi har tydliga mål för detta arbete – vi vill se fler kvinnor i ledande positioner i facket. Och det är väl bara i Turkietprojektet vi inte kan skryta med stora framgångar. Annars ser vi fler kvinnor involverade i projektarbetet, i fackligt arbete och på ledande positioner. I länder som Botswana och Swaziland har vi antingen nått målet på 50 % kvinnor i ledande positioner eller ganska nära. I Tunisien och Egypten ser vi betydande resultat av projektsamarbetet även om det från vårt perspektiv kan tyckas vara begränsat. Men i flera av våra systerförbund i de två länderna har man infört eller kommer att införa 30 % kvoter för kvinnor i organisationernas styrelser och ledande positioner. I Tunisien kommer landets fackliga centralorganisation UGTT införa en 30 % kvot på deras kongress i januari nästa år och det ses som en stor framgång.

Unga – i de flesta projekten ingår det även att organisera fler unga, att ge dem plats i organisationen och involvera dem i det fackliga arbete och beslutfattandet. Det är tydligt att det finns en förbindelse mellan att kämpa för jämställdhet och att få fler unga att fackligt engagera sig. Det är särskilt tydligt i Botswana, där många unga har blivit fackliga aktiva de senaste åren och många av dem är just kvinnor. Men samma tendenser ses i Paraguay och Chile. I Swaziland projektet är detta inte ett av målen och därför syns resultatet mest tydligt här, bland annat vid utvärderingsmötet där de flesta deltagarna var under 35 år (och därmed unga).

Förbättra villkoren för medlemmarna – i Botswana har våra systerförbund fått sitt första landstäckande kollektivavtal och årliga reglering av lönen och i Turkiet har tusentals av medlemmar med osäkra jobb fått fast jobb och förbättrade löner och anställningsvillkor. I Swaziland ingår fler kollektivavtal och i Egypten och Tunisien har man också succé med att få löneökningar.

Påverka lagstiftningen – i länder där man minst förväntar det har våra systerförbund lyckats med att påverka lagstiftningen. Båda i Egypten och i Swaziland har man stoppat arbetsrättslagstiftning som skulle försämrat de fackliga rättigheterna. I Botswana har man kunnat påverka omstruktureringar bland annat i vattenförsörjningen samtidigt som våra systerförbund i Paraguay kämpar mot privatiseringarna i hela den offentliga sektorn. Systerförbunden i Chile har tillsammans med sin centralorganisation lagt fram tillägg till en lag som ska skydda glaciärerna i landet. Regeringens förslag handlade om att skydda 8000 glaciärer i Chiles nationalparker men fackförbunden kräver att skyddet ska omfatta ytterligare 20 000 glaciärer då de är den enda källan till rent vatten för stora delar av befolkningen i landet.

Och så här kan jag faktiskt fortsätta – det visar att vårt projektsamarbete gör nytta och har en mening. Vision gör faktiskt skillnad genom detta samarbete med systerförbund i olika länder.

Det är nästan som i ett äventyr – fast det är verklighet.

Rekommendera artikeln till en vän: