Visionbloggen

Handelsavtal – jag orkar inte!

Jag tror det flesta har det som jag – när samtalen handlar om på handel och frihandelsavtal så orkar jag inte riktigt följa med. Det är för komplicerat, främmande och inte särskilt upphetsande. Likväl blir det en allt hetare fråga, vilket ju kan känns motsägelsefullt. Det beror på flera saker. Dels att fokus flyttas från handel med varor till handel med tjänster och dels att handelsavtal i stort handlar om allt annat än handel.
Handelsavtalen har blivit ett medel i kampen för fackliga rättigheter. Det globala facket har de senaste åren försökt påverka EU:s handelspolitik, antingen genom att få EU att skriva in respekten för fackliga rättigheterna i handelsavtalet eller att neka ett land handelsprivilegier om de inte respekterar ILO:s kärnkonventioner.
I dag offentliggör Public Services Internation (PSI), det globala facket för offentligt anställdas fackförbund där Vision också är med, en rapport om förhandlingarna om ett internationellt handelsavtal om tjänster (rapporten kan laddas ned på PSI:s hemsida: http://www.world-psi.org/en/psi-special-report-tisa-versus-public-services). Anledningen är den sjätte förhandlingsrundan som började den 28 april i Geneve. EU förhandlar med representanter från 22 regeringar, bland dem USA, Australien, Canada och Japan. De totalt 50 länder, som kallar sig ”The really good friends of Services” utgör 70 procent av den globala marknaden för tjänstehandel. Det är intressant att notera att verkan Kina, Brasilien, Indien, Ryssland eller Sydafrika – de så kallade BRICS länder, länder med en hög tillväxt – är med i dessa förhandlingar.
TiSA förhandlingarna – Trade in Services Agreement – föregår i det tystna, så vi vet inte så mycket om det konkreta innehållet. Det vi vet är att de täcker alla tjänstesektorer, också offentliga välfärdstjänster, vatten, energi och mycket mer. Vi vet också att målet för förhandlingarna är att få de deltagande länderna att åta sig att avreglera upp till 90 procent av alla tjänstesektorer. Bredvid denna omfattande lista över sektorer som skall avregleras vill man också anta regler om hur tjänstesektorerna kan styras och begränsa regeringarnas rätt att reglera t.ex. vatten och offentlig välfärdstjänster. Vi vet också att bank- och finansiella tjänster omfattas av förhandlingarna och målet är ytterligare avreglering av finanssektorn. Det går stick i stäv med trenden och önskarna efter finanskrisen om det motsatta, nämligen mer reglering!
Vad allt detta betyder konkret vet vi som sagt inte. Men på grund av läckor vet vi att ett TiSA-avtal kommer att påverka den offentliga upphandlingen genom begränsningar av de krav offentliga myndigheter kan ställa. Vi har tillsammans med Europafacket i flera år kämpat för att kunna ställa krav på kollektivavtal, miljö- och sociala hänsyn. EU:s lagstiftning har nyligen ändrats i positiv riktning. Nu kan TiSA-förhandlingarna ändra på det! TiSA-förhandlingarna kan också påverka framtida politikers möjligheter att göra om tidigare beslut.
Fackliga rättigheter är inte heller något som förhandlarna ägnar mest tid åt. Det finns inget förslag om att inkludera respekten för ILO:s kärnkonventioner i TiSA-avtalet. Faktiskt önskar man en avreglering av den sk tillfälliga rörligheten för fysiska personer – migrerande arbetare – det skall alltså vara lättare att utstationera anställda och skyddet skall vara sämre. När man tänker på vilka villkor migrerande arbetare oftast jobbar och levar under blir kravet om ytterligare avreglering och mindre skydd ångestframkallande.
Summan av kardemumman – det fackliga perspektivet är klart, det finns goda skäl för facket att intressera sig för och påverka förhandlingarna. Fackliga rättigheter, sociala kriterier i den offentliga upphandlingen, miljökrav, konsumentskydd och mycket mer måste upp på förhandlingsbordet. Jo och en sak till – förhandlingarna måste vara transparenta, öppna, bort med sekretessen så att allmänheten, politiker, facket, intresserade NGOar med flera kan få insyn och kunna påverka.

Rekommendera artikeln till en vän: