Visionbloggen

Har det hänt nåt kul i Swaziland på sistone? Mm, faktiskt.

Den som scrollar tillbaka till mina blogginlägg om Swaziland från förra våren kanske påminns om hur jag beskrev den svåra situation som råder i landet: Afrikas sista absoluta monarki, avsaknad av politiska rättigheter, polis som även bryter mot de rättigheter som finns och exempelvis stoppar strejker och lagliga demonstrationer, djup fattigdom, en stor andel av befolkningen är HIV-smittad, osv.

Därför är det desto roligare att berätta om ljusglimtar. Även om de är små, och även om vi inte vet om de är tillfälliga bloss eller början till en permanent ljusning, så är det likväl ljusglimtar.

Ett av de områden där vi genom vårt samarbetsprojekt försöker stötta de swaziska facken är opinionsbildning och påverkansarbete. Ofta är detta praktiskt inriktat, som att nå ut med ett budskap eller att planera och genomföra en demonstration.

Under 2016 tilläts och genomförde facken en demonstration mot korruption, som fick stor uppmärksamhet och stort stöd. Möjligen hade säkerhetspolisen förbisett det stora stödet som den här aktionen fick, och möjligen var det därför som polisen senare samma år förhindrade en demonstration mot könsrelaterat våld (gender based violence).

De swaziska facken gav sig dock inte och under 2017 kunde demonstrationen genomföras. Den fick stort genomslag och stor uppslutning. Denna gång stoppade inte polisen demonstrationen, utan istället deltog polisens enhet för ” Community Safety” i demonstrationen och även i de efterföljande workshopsen. Även fackförbund från grannländerna Botswana, Sydafrika och Zimbabwe deltog i demonstrationen och man har beslutat att fortsättningsvis försöka delta i varandras arrangemang över nationsgränserna.

En annan del av projektet gäller medlemsrekrytering, där våra två samarbetsförbund i augusti tog fram en ettårig plan för hur man skulle växa och få fler medlemmar. Swaziland är ett litet land, andelen personer i arbetslivet är liten och den offentliga sektorn är inte särskilt välutbyggd. Båda förbunden är därför små. NAPSAWU, det större av förbunden och det som organiserar alla sorters offentliganställda, har ca 7 000 medlemmar. SWADNU, sjuksköterskeförbundet, har lite mer än tusen medlemmar. I december, bara några månader in i kampanjen, kunde NAPSAWU konstatera att man lyckats öka med 63 medlemmar. Sjuksköterskeförbundet lyckades under samma period växa med 570 medlemmar, från 1171 till 1741 medlemmar, vilket är en ökning med närmare 50%.

Ytterligare positiva rapporter är att regeringen inte har genomfört de aviserade lagändringarna som i princip skulle göra det omöjligt för offentliganställda att organisera sig fackligt. Trycket har de senaste åren varit stort på regeringen i frågor som gäller fackliga rättigheter, både från facken i landet men även från internationellt håll: FN-organet för arbetslivsfrågor, ILO, har haft Swaziland under särskild bevakning och USA har uteslutit Swaziland från ett förmånligt handelsavtal med hänvisning till detta. Det är ännu oklart vad som ligger bakom regeringens agerande och det är även oklart om lagändringarna är tillfälligt uppskjutna eller permanent lagda i papperskorgen.

Regeringen har dessutom officiellt erkänt NAPSAWU som förhandlingspart. Regeringen brukar vanligtvis försöka obstruera fackligt arbete med något som närmast kan liknas vid uttröttningstaktik. När NAPSAWU för några år sedan bytte till sitt nuvarande namn vägrade den statliga arbetsgivaren att förhandla, eftersom man menade att man endast godkänt att förhandla med den organisation som hade det tidigare namnet. Detta ledde till en domstolsprocess där arbetsgivarsidan genom olika formaliainvändningar lyckades dra ut på tiden. (Landets domare tillsätts och avsätts för övrigt enväldigt av kungen..)

Vision, tillsammans med världsfederationen PSI och NAPSAWU och SWADNU, kommer nu att gå in i en ny projektperiod, som denna gång ska sträcka sig över fem år. Detta ger möjlighet att arbeta långsiktigt, och i planerna finns bl a:

  • att formulera krav och åtgärder för att förhindra och förebygga könsrelaterat våld
  • att intensifiera arbetet för att få landets arbetsmiljölag att implementeras och att flytta över ansvaret för arbetsinspektioner från regeringens Arbetsministerium till en oberoende myndighet
  • fortsatt arbete för att få fler att vilja ansluta sig till facken
  • fortsatt arbete för fackliga rättigheter och förbättrade arbetsvillkor

 

Här finns artikel och bilder från demonstrationen:
http://www.world-psi.org/en/psi-affiliates-swaziland-march-against-gender-based-violence

Kategori:

Rekommendera artikeln till en vän: