Visionbloggen

Har kommunerna råd med chefsflykt?

Hur står det till med förutsättningar för våra chefer egentligen? Med jämna mellanrum dyker det upp signaler från flera delar av landet att chefer flyr vissa arbetsgivare. Och då är det inte en eller två chefer inom äldreomsorgen vi pratar om. Utan många. Från både ”mjuka” och ”hårda” verksamheter. Både från kvinnodominerade och mansdominerade. Och när det sedan kommer till att försöka rekrytera och fylla luckor så är det mer eller mindre omöjligt att hitta rätt kandidater. Hur är det hos din arbetsgivare? Hur stor är omsättningen bland chefer? En sund personalomsättning är bra för verksamheten. Men om siffran överstiger 15 % kanske varningsklockor ska börja ringa? Att tappa chefer är att tappa fart. Cheferna står för så mycket vad gäller kontinuitet, kunskap och utveckling. Chefen är också viktig för tryggheten och inflytandet. Så – chefsflykt från kommuner. Finns den? Eller är det bara en farlig tendens på ett fåtal platser. Oavsett om det är på få eller många stället är det en ohållbar situation. Chefer behövs. Chefer ska ha förutsättningar att vara chefer. Hinna leda. Har rimligt antal underställda. Ha bra stöd vad gäller tex IT och administration. Hur ser det ut hos er?

Rekommendera artikeln till en vän: