Visionbloggen

Hjärtligt välkomna till avtalsrörelse 2017 med Fastigo!

Idag träffade jag och min kollega Jan-Olov företrädare för Fastigo (fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation). Tillsammans med Unionen, Akademiker förbunden och Ledarna utväxlade vi yrkanden för årets avtalsförhandlingar, det betyder i sin enkelhet att vi lämnar över respektive parts intressen. Förhoppningsvis har vi ett avtal klart innan det nuvarande avtalet löper ut sista april.

För er som minns förra årets avtalsrörelse så var den stora förändringen ett nytt lönebildningsavtal som sträcker sig fram till 2019. Fokus i år ligger på allmänna anställningsvillkor.

Viktiga frågor för Visions medlemmar och som Vision driver i avtalsrörelsen 2017 är bland annat:

Hjärtefrågan ett hållbart arbetsliv. Mer konkret innebär det att Vision driver frågor kopplat till en god arbetsmiljö och ökat inflytande över arbetstid. Vi ser bland annat att sjuktalen ökar på arbetsmarknaden i stort och fastighetsbranschen är inget undantag. Vision vill jobba för en utveckling där vi gemensamt tar ansvar för hälsan hos våra medlemmar i branschen. Vision vill införa en tillgänglighetspolicy som sätter gränser mellan arbetsliv och fritid. Vi vill också införa en hälsopeng för medlemmen att själv förfoga över i hälsofrämjande syfte.

Ökad avsättning till tjänstepension. Ett arbetsliv är långt och livslängden ökar för människan vilket betyder att individen behöver mer pengar för att klara tiden efter avrundat arbetsliv. Tjänstepensionen är en viktig del av en persons totala pensionspeng och Vision yrkar på ökad avsättning till tjänstepensionen. Vi yrkar också på möjligheten att gå ner i arbetstid i slutfasen av arbetslivet i form av deltidspension.

Personligen ser jag med tillförsikt fram emot årets förhandlingar, vi har ett bra avtal för våra medlemmar. Det är en relativt stabil och välmående bransch i en tid som präglas av politisk oro i vår omvärld. Med det sagt så kan vi alltid skruva kring förbättringar i och kring avtalet för att göra ett bra avtal bättre. Där ser vi frågan om ett hållbart arbetsliv och frågor kring pension som viktiga delar.

Mer information kommer vartefter förhandlingarna fortskrider. Under tiden så får du gärna prata med er lokala styrelse, ombud och kollega på din arbetsplats kring vilka frågor som är viktiga för dig. Kommentera gärna nedan. Du som är medlem kan påverka!

På återhörande!

Rekommendera artikeln till en vän: