Visionbloggen

Hur kan framtidens arbetsliv bli ännu bättre?

Idag är det skyddsombudets dag.Dagen är en del av den europeiska arbetsmiljöveckan som pågår just nu, där årets tema är ”Ett arbetsliv för livets alla skeden”. Det handlar om ett hållbart arbetsliv där vi alla får plats och utrymme för våra behov. Där alla ges förutsättningar att göra ett bra jobb.

Hur jobbar man för detta på arbetsplatsen?

Skyddsombuden har en nyckelroll i arbetsmiljöarbetet som arbetsgivaren ansvarar för. Chefen ska samverka med skyddsombud för att fånga upp det som behöver åtgärdas och hitta de arbetsmiljöförbättringar ni behöver och vill ha på arbetsplatsen. Självklart är det du och dina kollegor som bäst vet vad ni behöver för förbättringar för att må bättre på jobbet. Skyddsombudet kanaliserar arbetsplatsens behov och kan genom sin roll föra upp lösningsförslag i skyddskommitté och samverkansgrupper. Saknas skyddsombud på din arbetsplats? Då saknar ni er nyckelspelare i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Är du intresserad av att lära dig mer om skyddsombudsrollen kan du läsa mer på vision.se eller ring Vision Direkt (0771-440000).

Det är du och dina kollegor som väljer vem av er som ska vara skyddsombud. Den som blir skyddsombud behöver inte alls kunna allt om arbetsmiljö, men vara intresserad av att samverka med chefen, och påverka så att ni får en friskfrämjande arbetsmiljö som leder till höga frisktal istället för sjukskrivningar. Igår släppte Vision en rapport som handlar om att sjukskrivningarna kostar kommuner, landsting och regioner över 20 miljarder varje år, den fokuserade också på 12 förslag på lösningar för att bryta trenden med de ökade sjukskrivningarna. Det behöver vi arbeta vidare med på arbetsplatserna.

Om ni har ett skyddsombud på er arbetsplats, prata med skyddsombudet om hur du skulle vilja förbättra din arbetsmiljö. Då kan ni jobba tillsammans för att få till förbättringarna. Och som skyddsombud är det viktigt att prata med alla kollegor på arbetsplatsen om hur ni har det på jobbet, med arbetsbelastning, roller och arbetsuppgifter, arbetstider och det viktiga sociala stödet som vi alla behöver. Om det var ett tag sedan ni pratade om hur ni har det och hur ni vill ha det i framtiden,  varför inte börja idag, på skyddsombudens dag.

Använd engagemangskiosken för inspiration!

Rekommendera artikeln till en vän: