Visionbloggen

ILO om krisen och den offentliga sektorn

ILO håller på att avsluta ett projekt om tillpassningar i den offentliga sektorn i Europa, deras omfång och effekter. Projekten omfattar hela EU plus de tre kandidatländer Kroatien, Makedonien och Turkiet. Projektet skall ge en överblick över de tillpassningar (läs nedskärningar) och reformer som är genomfört och genomföras i den offentliga sektorn i kölvattnat på den finansiella och ekonomiska krisen. Vilka reformer är genomfört i den offentliga sektorn, hur påverkar de, inte bara för de offentliga finanserna, men också löner och sysselsättning.
Resultatet av projekten presenteras på en konferens i Bryssel i dag och i morgon. ILO har i samarbete med EU-kommissionen bjudit in regeringar, facket och arbetsgivarorganisationer samt experter till att delta i konferensen.
På ett större antal rundabordssamtalen skall projektet i sin helhed och de olika case studies som projektet består av presenteras och diskuteras. På dagens dagordning finns bland annat en svensk case study om reformering av den offentliga sektorn påbörjat innan den ekonomiska krisen, tillpassningar av löner och sysselsättningen i den offentliga sektorn i de baltiska stater och vilka långsiktiga konsekvenser av krispolitiken kan förväntas. I morgon skall arbetsministrar diskutera ”Public sector reforms: what optimal policy mix”. Det skall bli intressant, för just nu ser vi inte särskilt mycket mix av olika politiken, vi ser stort sett bara nedskärningar och försämringar löner och anställningsvillkor. Senare skall de sociala parter, representanten för europeiska arbetsgivare och Europafacket diskutera den sociala dialogs roll i samband med planeringen och implementeringen av reformerna. Det skall också bli intressant, för en av krisens konsekvenser är frånvaron av social dialog, av förhandlingar med facket. Tillpassningar i den offentliga sektorn, nedskärningar, reducering av löner och pensioner och försämringarna av anställningsvillkoren är i långt de flesta europeiska länder sket utan förhandling med facket.

Rekommendera artikeln till en vän: