Visionbloggen

ILO:s världskonferens, del II: om turkisk rättssäkerhet och skydd för barn som sexutnyttjas

International Labour Conference ( se tidigare inlägg) går in på sin andra vecka. Uppenbarligen har inte en ledig söndag varit tillräckligt för alla: den schweiziska söndagssolen har gjort vissa av oss lite rödare i pannan, men efter en sexdagarsarbetsvecka där många möten hållit på en bit in på nattkröken är ändå det allmänna intrycket mörka ringar under folks ögon och allt skrynkligare kavajer.

I den kommitté som jag arbetar i har vi kommit ungefär halvvägs i granskningen av de 24 länderna på dagordningen. Vi ska vara färdiga senast på onsdag, så redan i morse utlovades nya nattmanglingar.

Visions, eller i det här fallet TCO:s, representant var i farten i lördags förmiddag. Då diskuterades Turkiets brott mot ILO-konvention 135 om skydd för fackliga företrädare. Den fackliga sidan hade koordinerat våra inlägg så att vi inte använder de korta taletiderna till att prata om samma sak. På min lott föll att framhäva undantagstillståndet och hur det har medfört att över hundratusen offentliganställda har förlorat sina jobb utan någon form av saklig grund och utan någon möjlighet att få saken prövad rättsligt. Många av dessa är fackligt aktiva som skyddas av konvention 135.

I vintras införde visserligen regimen ett slags tillfällig nämnd dit de uppsagda och avstängda kan vända sig för att få beslutet prövat. Nämnden ska verka under två år. Min poäng var att detta snarast är en papperskonstruktion: Nämnden består av en handfull tjänstemän och om man antar att endast hälften av de uppsagda vänder sig till nämnden, så skulle nämnden behöva utreda och besluta i över hundra ärenden per dag för att hinna slutföra sitt arbete inom tvåårsperioden. Vårt budskap var att Turkiet genast måste återgå till en mera rättssäker ordning och ge de uppsagda en realistisk möjlighet att få sin sak prövad.

Närmast på tur ikväll står att slutföra diskussionen om barnarbete i Afghanistan, särskilt med avseende på olika former av barnprostitution. Diskussionen inleddes i förmiddags, men har ajournerats. Särskilt fokus har riktats mot the cultural practice of bacha-bazi (dancing boys), which involves sexual exploitation of boys by men in power, including the Afghan National Defence and Security Forces´ commanders. (Citatet kommer ifrån ILO:s expertkommittés rapport i frågan.)

Den som under förmiddagen gick hårdast åt den afghanska regeringen var den amerikanske arbetsgivarföreträdaren: ”Vi förstår den extrema situation som Afghanistan befinner sig i och att staten inte kontrollerar alla delar av landet, men det är ingen ursäkt att inte införa ett lagskydd för barnen. Afghansk lagstiftning förbjuder prostitution när det gäller kvinnor och flickor, men inte pojkar. Dessutom säger ni att ni har lagstiftning till skydd för barn, men lagen har ingen definition av vem ni anser vara barn, så därför går det inte att kontrollera om ni följer ILO-konventionerna. Dessutom har inte era arbetsinspektörer några möjligheter att lägga sanktioner på de arbetsgivare som anställer barnarbetare.

Senare ikväll kommer norska LO att föra de nordiska fackens talan i frågan. Även i det här fallet har den fackliga sidan gjort en uppdelning så att vi inte säger samma sak. Norden kommer att fokusera på åtgärder för att hjälpa barnsoldater.

Rekommendera artikeln till en vän: