Visionbloggen

Internationellt rekryteringsträff på Vision

Idag och imorgon är Vision tillsammans med de övriga svenska PSI-förbunden värd vid ett internationellt seminarium om rekrytering och organisering. Kollegor från Visions systerförbund i Sydafrika, Italien, Spanien, Irland, Nederländerna och i Baltikum deltar i seminariet för att berätta om och dela deras erfarenheter från rekryteringsarbetet med oss i Sverige.
Utöver att berätta om läget nationellt och i deras förbund – organiseringsgrad, vilka yrkesgrupper som de organiserar med mera – kommer de också att berätta om erfarenheter med rekryteringsarbetet. Vilka metoder vad gäller rekrytering fungerar bäst och vilka fungerar inte? Vad ser de som den främsta anledningen till att medlemmar väljer att gå med i deras fackförbund? Vilka är de största utmaningarna framöver och upplever de medvind eller motvind i deras organisation vad gäller arbetet med rekrytering?
Vision kommer självklart också att berätta om vårt rekryteringsarbete och kollegor från Kommunal, ST, SEKO, SSR och Vårdförbundet kommer att bidra med deras erfarenheter till de gemensamma diskussionerna på seminariet.
Syftet med konferensen – att utbyte erfarenheter, lära av varandra, bilda nätverk och bidra till att lyfta frågan om rekrytering högt på den internationella fackliga dagordningen.
Rekrytering är en gemensam utmaning för de flesta fackförbund runtom i världen. Den ekonomiska krisen har drabbat många förbund och organisationsgraden har sjunkit och fortsätter att göra så i många länder. Det går inte bara att jämföra utvecklingen och hur vi jobbar med rekrytering, att utveckla våra organisationer, att bli attraktiva och få fler medlemmar. Även om utmaningarna är de samma så är villkoren olika. Men vi kan lära av och vi kan stödja varandra. Därför träffas vi på Vision de kommande två dagarna.

Rekommendera artikeln till en vän: