Visionbloggen

Involvera chefen och fler smarta välfärdslösningar kommer se dagens ljus

Om jag skulle behöva tillsyn på natten skulle jag nog föredra en digital tillsyn, det hellre än att någon fysisk person skulle komma och titta på mig varje timme. IT är fantastiskt och kanske är det bara fantasin som sätter gränsen för vad som är möjligt. Genom ökad användningen av teknologi kan förmodligen de flesta välfärdstjänster utvecklas och bli bättre.

En förutsättning för utvecklingen är förstås att verksamhetschefer och personal involveras i process och implementering. Idag involveras slutanvändarna i form av patienter/brukare i utvecklingen av välfärdsteknologi men tyvärr engageras inte lika självklart berörd personal. Inte ens när det gäller chefers egna digitala arbetsmiljö har det visat sig. I Visions rapport från i höstas, IT- i chefens tjänst, framkommer att endast en av fem chefer upplever sig ha inflytande på utvecklings- och inköpsprocessen av IT-system. Fyra av fem saknar alltså inflytande. Detsamma gäller chefers möjlighet att involvera sina medarbetare.

Det är skit (ursäkta uttrycket) att chefer i så liten grad upplever sig ha inflytande i frågor som så markant påverkar arbetet i vardagen, verksamhetsutveckling och deras förutsättningar att leda verksamheten. Det blir dessutom riktigt bekymmersamt när vi diskuterar välfärdsteknologi och då alltså teknik i vård, omsorg och socialtjänst – verksamheter som är starkt kvinnodominerade. Enligt Visions rapport har chefer i social verksamhet lägst inflytande av alla chefer när det gäller IT-system. En kollega till mig beskrev det som att verksamhetsutvecklingen ofta sker över chefernas huvuden och luftlandssätts rakt in i verksamheten utan att de har någon större chans att planera och ha en beredskap för driftstörningar med mera. Det låter dramatiskt men förmodligen är det precis så det kan kännas ibland.

Verksamhetsnära chefer måste involveras och engageras mer. Ungefär den slutsatsen drog Myndigheten för delaktighet i ett mycket stort projekt för några år sedan om ny teknik i nya infrastrukturer. En viktig lärdom där var hur stor betydelse ledarskapet har för att få till förändringar. Det handlar också om faktorer som skapar utrymme för personalens kompetensutveckling och det tålamod som krävs för att ny teknik ska få genomslag. Alla i organisationen behöver förståelse för vilken nytta tekniken kan bidra med och hur den fungerar.

I Visions rapport föreslås flera angelägna åtgärder som kan främja innovativ verksamhetsutveckling och som går hand i hand med en bra digital arbetsmiljö. Personligen tycker jag att punkten om högsta ledningens digitala kompetens är en av de viktigaste att börja med. Det är med ett långsiktigt perspektiv där chefer involveras och medarbetarna görs delaktiga som fler smarta lösningar, inte minst välfärdsteknologiska, kommer se dagens ljus.

Nu i veckan besöker jag och många fler mötesplatsen för välfärdsteknologi och e-hälsa. Har jag tur kanske jag får träffa en robothund, undrar om en sådan skulle kunna ge samma känsla som en riktig hund?

Rekommendera artikeln till en vän: