Visionbloggen

Jag läser larmrapporter och förfäras, om och om igen

Trångboddhet på boenden för ensamkommande barn. Placeringar i tveksamma, undermåliga familjehem. Sedan en tid tillbaka rapporterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) varje vecka om läget i landet till följd av flyktingsituationen. Meningarna ovan är hämtade från rapporten vecka 50. Rapporten avslutas med de svarta orden ”Sammanfattningsvis har läget inom socialtjänst, överförmyndarverksamhet och skola försämrats sedan rapporteringen förra veckan”.

Så vad meddelade då MSB den föregående veckan? Dessvärre är det inte en behagligare läsning. Brist på socionomer, brist på auktoriserade tolkar. Upp emot 30 kommuner har Lex-Sarah anmält sig själva. Arbetssituationen för personalen i socialtjänsten är ohållbar. Sjukskrivningarna ökar, personalomsättning är hög och personal hotar med uppsägning på grund av den rådande situationen.

Jag läser alla larmrapporter och förfäras, om och om igen.

Socialtjänstens verksamhet vilar tvivelsutan på personalen. Kruxet är att många av dessa anställda redan under många år har jobbat i slimmade organisationer. Tilliten till att få stöd och tillräckliga resurser är stukad. Det är en orsak till att socialarbetare nu lämnar sina jobb och därmed tar sin kompetens ut ur verksamheten.

Visions medlemsundersökningar, Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelanden, MSB:s veckorapporter, SKL:s sammanställningar, den nationella samordnaren för barn- och ungdomsvården. Alla parter drar samma slutsats. Arbetsvillkoren i socialtjänsten måste bli bättre. Och de måste bli det nu. Ansvaret vilar primärt på kommunerna men jag vet att många går på knäna för att klara situationen. Det är svårt att lösa strategiska problem när den dagliga, stundliga, verksamhetens befinner sig i akutläge.

Ansvaret måste därför också delas av andra aktörer som blickar in från behörigt avstånd. HR-enheter, budgetavdelningar och andra förvaltningar i kommunerna. Fackföreningar, regeringen, myndigheter och så vidare. De sociala verksamheterna ska varken behöva sakna resurser, bra IT-support eller expertstöd från myndigheter. Helt enkelt behöver socialtjänsten understöd så att personalen där kan ägna sig åt att stötta utsatta människor och inte hejdas av krångel.

Vision har länge efterlyst att regeringen tillsätter en socialtjänstkommission där alla berörda aktörer enas och samverkar kring insatser. Det är hög tid.

Socialtjänstens högutbildade, professionella personal har rätt att orka arbeta i många år till. Och för vårt samhälles skull hoppas jag att de ska klara och vilja göra det i socialtjänsten.

Läs MSB:s senaste lägesrapport https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Nationell-lagesbild-vecka-50/

Kategori:

Rekommendera artikeln till en vän: