Visionbloggen

Kaliber om socialtjänsten

I helgen kommer Sveriges Radio att ha flera nyheter om socialtjänsten. Programmet Kaliber har granskat situationen och bilden som framträder är densamma som den Vision har sett i våra undersökningar.

För alla er som följer Visions arbete för bättre villkor i socialtjänsten kommer inte Kalibers resultat som någon nyhet. Ni vet redan att personalomsättningen är hög, att arbetsbelastningen är tuff, att löneutvecklingen är marginell. Via radion kommer nu andra, som inte verkar i socialt arbete, att få veta. Min förhoppning är att det ska leda till förändring. Strukturell förändring.

Hittills har ansvaret för socialtjänstens brister ofta lagts på enskilda socialsekreterare och biståndshandläggare. De har kompenserat den höga arbetsbelastningen genom att arbeta hårdare, jobba in raster, semestrar och har en hög sjuknärvaro. De förväntas kunna strukturera arbetet till hanterbarhet. De påstås sakna utbildning eller kompetens. Personer som har sagt ifrån, att de inte hinner möta medborgarnas behov, får höra att de har ett obefogat överengagemang eller att de kan sluta, om läget inte passar.

Detta individualiserande av måste få ett slut. Lösningarna behöver i stället ske genom strukturella insatser.

Vision har flera förslag som kan göra läget i socialtjänsten bättre. Det handlar bland annat om garanterad introduktion för alla nyanställda. IT-stöd som underlättar och inte försvårar dokumentation. Vi vill också att regeringen ska ge Socialstyrelsen i uppdrag att utforma ett mått på ärendemängd. Till stöd till de kommuner som vill ta ett seriöst grepp om arbetsbelastningen inom socialtjänsten. Syftet är att synliggöra och bryta det orimliga ansvar som många socialsekreterare har.

Genom att sprida Kalibers program i sociala medier kan du bidra till att öka kunskapen om läget i socialtjänsten. Kommentera gärna hur du upplever arbetsbelastningen på din arbetsplats. Dina arbetsvillkor är Visions socialpolitik.

Länk till Ekot 2014-11-21: Personalbrist på svenska socialkontor – så drabbas barnen

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6024138

 

Kategori:

Rekommendera artikeln till en vän: