Visionbloggen

Kollektivavtalet för trossamfund och ekumeniska organisationer klart!

Vision och Arbetsgivaralliansen har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för anställda inom avtalsområdet för trossamfund och ekumeniska organisationer. Det förra avtalet löpte ut sista september och sedan dess har vi förhandlat med arbetsgivarorganisationen för att nå en överenskommelse.

Det nya avtalet ger löneökningar med minst 2,2 procent under 2016 för Visions medlemmar. När lönerna är klara gäller de retroaktivt från och med 1 oktober 2016.

Avtalet innehåller även flera villkorsförbättringar, bland annat ett välkommet och efterfrågat förtydligande angående hur många timmar per vecka den som omfattas av förtroendearbetstid ska arbeta samt en möjlighet att växla in semesterdagstillägget mot fler lediga dagar.

Mer om villkorsförbättringarna:

Tydligare om veckoarbetstid

Ungefär 80 % av Visions medlemmar på avtalsområdet har förtroendearbetstid. Det betyder att de i stor utsträckning styr över sin arbetstid själva.
I avtalet har angetts att den som har förtroendearbetstid ska arbeta 40 timmar i veckan. Ologiskt har medlemmarna länge tyckt – pastorer jobbar även under lätthelgerna då de med ”kontorsjobb” är lediga. Nu har avtalet förtydligats så att det anger att den som jobbar lätthelger ska jobba 38.25 timmar per vecka. 38.25 är samma arbetstidsmått som används i flera andra kollektivavtal för dem som jobbar lätthelger. Detta har varit efterfrågat så kul att vi kunde åstadkomma detta förtydligande. Tack också till de medlemmar som lyft frågan!

Text om förtroendearbetstid ny bilaga till kollektivavtalet

Vision har tillsammans med Arbetsgivaralliansen tagit fram ett stödmaterial för hur förtroendearbetstid ska tillämpas.

Under rätt förutsättningar är förtroendearbetstid till fördel för både verksamheten och den enskilde arbetstagaren. Det finns dock utmaningar med förtroendearbetstid. När arbetstiden inte är lika tydligt reglerad blir det ännu viktigare att klargöra vilka mål och förväntningar som finns på mig som arbetstagare. Finns inte det uppstår en gränslöshet på arbetstagarens bekostnad. Det kan av olika anledningar vara lätt att jobba för mycket. Och hur ska man agera när man känner att förtroendet inskränks och friheten att förfoga över sin arbetstid krymper?

Dessa frågor har varit utgångspunkten för arbetet med att ta fram stödmaterialet. Materialet blev bra och kan utgöra ett bra stöd vid tillämpningen av förtroendearbetstid. Därför positivt att denna text lyfts in som en bilaga till kollektivavtalet. Läs texten här

Växling av semesterdagstillägget

Det är nu möjligt att komma överens med sin chef om att växla semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Har efterfrågats av medlemmarna.

Föräldrapenningtillägget

Rätten till föräldrapenningtillägg (eller föräldralön som det kallas inom avtalsområdet) förutsätter 1 års anställningstid hos arbetsgivaren. På Visions initiativ får arbetstagaren nu även räkna anställningstid hos annan arbetsgivare förutsatt att denne omfattas av samma kollektivavtal. Bra att man inte drabbas negativt vid byte av arbete inom avtalsområdet.

Yrkeshandledning

På Visions yrkande tillförs ungdomsledare till kretsen som kan få yrkeshandling.

 

Sammanfattningsvis kan även nämnas att förhandlingsklimatet mellan fack och arbetsgivare kan variera när kollektivavtal förhandlas. Denna avtalsrörelse har dock präglats av en lösningsfokus på bägge sidor med ett bättre kollektivavtal som resultat. Nu tar vi nya tag inför nästa avtalsrörelse!

Kategori:

Rekommendera artikeln till en vän: