Visionbloggen

Kris och utveckling i socialtjänsten

Det råder en löftesrik enighet om situationen i den sociala barn- och ungdomsvården. Det vågar jag påstå efter den nationella dialogen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerade i onsdags.

För ett år sedan tog ansvarig minister, Åsa Regnér, initiativ till den första nationella dialogen mellan myndigheter, kommuner, fackliga organisationer med flera. Parter som var och en påverkar förutsättningarna för denna viktiga verksamhet. Parter som tillsammans äger makten att förändra villkoren från grunden.

Under året som gått har det bedrivits ett omfattande arbete runt om i landet kring tillståndet i den sociala barn- och ungdomsvården. Till exempel den nationella samordnarens besök i 52 kommuner, Arbetsmiljöverkets inspektioner och SKLs regionala konferenser om sin handlingsplan. Vision har haft förmånen att bidra i många av dessa aktiviteter.

Onsdagens möte på SKL hade titeln Kris och utveckling. Deltagarna fick ge sitt perspektiv av nuläget och i vilken riktning verksamheten ska. Visions ordförande Veronica Magnusson lyfte bland annat det tuffa rekryteringsläget och att personalen i socialtjänsten har en högre risk för sjukskrivningar till följd av stress jämfört med anställda i andra branscher. Men även pressen på många HVB, en viktig del inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Det nickades instämmande i salen. Personalsituationen och stressen är ödesfrågor – inte bara för den sociala barn- och ungdomsvåren utan för hela den sociala välfärden.

Det arbete som regeringen, SKL, myndigheter med flera bedriver för att förbättra barn- och ungdomsvården kan enkelt översättas till samtliga verksamheter i socialtjänsten. Utmaningarna kring rekrytering och stressen är desamma. Liksom lösningarna så som balans mellan resurser och krav, tydligt uppdrag och förväntningar, fler kollegor, avlastning med administration och så vidare.

Vi vet att det finns massor med goda exempel runt om i landet. I onsdags fick vi höra om initiativ i Umeå, Mölndal och Grästorp med flera. Det är dit vi ska. Från insikt om nuläget till att varje arbetsplats blir ett gott exempel där ingen behöver bli sjuk av stress.

Är din arbetsplats ett gott exempel? Beskriv gärna på vilket sätt och hur det påverkar dig, dina kollegor och kvaliteten i verksamheten.

Läs mer om den nationella dialogen på Visions webb https://vision.se/nyheter/2016/april/arbetsvillkoren–en-odesfraga-for-socialtjansten/

 

 

Rekommendera artikeln till en vän: