Visionbloggen

Låt oss prata om hur det sociala arbetet bäst gör skillnad

Ikväll deltog jag i en manifestation som arrangerades i Västerås för att sätta fokus på arbetsvillkoren för socialarbetare i kommunen. Med stöd av Vision och SSR har några socialsekreterare där dragit igång ett upprop kring sin arbetssituation. 

Det jag hör när jag lyssnar till socialsekreterare i Västerås är samstämmigt med den bild Vision får från medlemmar inom socialt arbete i stora delar av Sverige. Stolta, professionella, engagerade, men med bristfälliga förutsättningar att göra det jobb man utbildat sig till, anställts för och brinner för. 

Som fackförbund för väldigt många studenter och yrkesverksamma inom socialt arbete ser Vision det som en viktig uppgift att belysa behovet av förutsättningar och möjligheter för socialarbetare att göra sitt jobb. Stoltheten, kompetensen och yrkeskunnandet finns. Där det brister är ofta i arbetsvillkoren. Vi vill göra socialpolitik av socialarbetarnas arbetsvillkor. För brister arbetsvillkoren, brister socialpolitiken.  

Jag är en av dem som lämnat socialsekreteraryrket. Jag längtar ofta tillbaka till den typen av jobb som jag hade som socialsekreterare. Jag kände verkligen att jag gjorde nytta och lärde mig massor. Mötena med alla tänkbara typer av människor var ofta fantastiska. Men jag måste erkänna att jag inte längtar tillbaka till lönen, arbetsbelastningen och den vanmakt som uppstår när verktygen och tiden att göra de insatser som krävs saknas. Det är fantastiskt starkt gjort av de som anordnat dagens manifestation att lyfta de här frågorna och vilja förändring, istället för att göra som så många andra av oss som jobbat inom det sociala arbetet. Resignera och söka nya jobbb. 

Utifrån det Vision fått till sig av medlemmar i hela landet har vi identifierat fem områden där det behövs förbättringar i förutsättningarna för Visions medlemmar att utföra ett professionellt arbete. Det handlar om hanterbar ärendemängd, löneutveckling, nolltolerans mot hot och våld, tillgång till professionella verktyg samt att personalomsättningen måste minska. 
Vid dagens manifestation deltog omkring hundra personer och 565 namnunderkskrifter överlämnades till politiker som under en paus i kommunfullmäktige kom ut och tog emot dessa. Politikerna verkade uppriktigt förvånade över den stora uppslutningen och gav faktiskt på stående fot löften om bland annat bättre introduktion till nyanställda, lönesatsning och fortsatta samtal med facken. Med stöd av Vision och SSR kommer även socialsekreterarna att fortsatta arbetet för en bättre arbetssituation och därmed bättre socialtjänst. De kommer att ansluta sig till de nätverk som redan finns och kallar sig ”Nu bryter vi tystnaden”.

Det här engagemanget behövs verkligen. Vision vill inte att vi som jobbat eller jobbar med socialt arbete ska lämna området. Vi vet att samhället verkligen behöver duktiga, engagerade anställda inom det sociala arbetet. Som trivs med sitt jobb och som har förutsättningar att göra ett bra jobb. Vi hoppas att Västerås och andra kommuner tar tillvara på det stora engagemang som medarbetarna visar för sitt jobb och nu tillsammans hittar vägar framåt. Vi vill bryta tystnaden och ersätta den med levande, bubblande och konstruktiv debatt och dialog om hur det sociala arbetet bäst kan göra skillnad.
 

Läs mer kring socialarbetars arbetssituation och Visions förslag i rapporten Stolthet och profession.
Läs om Socialsekreterarkommissionens arbete i Göteborg på bloggen Vi gör skillnad.
Se TV-inslag från gårdagens manifestation här.

Kategori:

Rekommendera artikeln till en vän: