Visionbloggen

Mångfald bra och utmanande för ledarskapet

Hemma efter två dagar tillsammans med ett par kollegor och ett gäng mycket erfarna chefer. Vi har diskuterat och delat erfarenheter om hur mångfald bör hanteras och ledas på arbetsplatsen.

Allt fler chefer i allt fler branscher vittnar om rekryteringssvårigheter. I Visions personalchefsbarometer (2015) svarade nio av tio personalchefer att det är svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Parallellt med det har vi i dag exempelvis många invånare med utländsk examen som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. En ökad mångfald kan ge massor av fördelar men det innebär också utmaningar som inte får bagatelliseras.

Vision menar att vi behöver arbetsplatser som har en öppen inställning till alla människor, oavsett bakgrund. Med ett medvetet ledarskap kan det bli verklighet. Jag är helt övertygad efter två dagar med det här kloka chefsgänget. Bland annat handlar det om att ge alla medarbetare på arbetsplatsen en chans att förstå de utmaningar som kommer med mångfald och också öka medvetenheten om det egna agerandes betydelse.

Framgångsrika chefer ser till att alla medarbetare på arbetsplatsen tillsammans får ta del av kompetensutvecklingsinsatser. Nu är det emellertid inte så enkelt som att upphandla första bästa mångfaldskurs. Som jag uppfattade chefsgänget måste arbetet gå i takt med de visioner och mål verksamheten har totalt sett. En eventuell utbildningsanordnare eller konsult ska alltså väljas med stor omsorg. Kanske ska insatsen allra bäst organiseras internt med egna HR-avdelningen som stöd.

Mångfaldsfrågor behöver alltså omhändertas hela vägen från individ- till grupp- och organisationsnivå. Lovar att återkomma till utmaningarna i ett vidare perspektiv lite längre fram!

Vill du som chef utveckla din egen mångfaldskompetens? Kolla in vår kurs Interkulturellt ledarskap som vi gör tillsammans med IHM Business School. Har du kanske egna goda exempel på bra arbetssätt och lösningar? Hör av dig till mig och Olof Ambjörn (Visions mångfaldsstrateg)!

Lästips: Vision om mångfald

Rekommendera artikeln till en vän: