Visionbloggen

Löneavtal Arbetsgivaralliansen vård och omsorg

Delar med mig av lite av det arbete som görs mellan avtalsrörelserna. Ett av de yrkanden som vi lade fram under våren handlade om ett tydligare löneavtal, det landade i en arbetsgrupp som nu är påbörjad. De förändringar vi vill få till är ett tydligare och lite mer strukturerat löneavtal. Ett löneavtal som tydligt går igenom de viktigaste delarna samt lite om vad delarna innebär. Detta är en fördel både för arbetsgivare, dvs lönesättande chef men även för arbetstagarna. Det största missnöjet efter ett lönesamtal och ny lön är att arbetstagaren inte riktigt förstår varför hen har fått den lön den har fått. Det finns inga mirakelmetoder utan receptet på en framgångsrik löneprocess är att år efter år följa årshjulet samt att utvärdera och på så sätt identifiera vad som fungerar kontra vad som behöver utvecklas.

Olika avtal och områden har olika modeller, vilket vi såg under våren då det på sina håll varslades om strejk för att få behålla en viss specifik modell. Vi förespråkar alltså inte one size fits all. På vårt område ser vi en fördel med en modell som hålls upp av fyra pelare och det är kring dessa som årshjulet baseras

  • Planering
  • Lönesamtal
  • Avstämning
  • Medarbetarsamtal

Anledningen till varför jag personligen är så förtjust i hjulet är just för att det är en ständig process, det är enkelt för arbetsgivare och lönesättande chef att hålla koll på vart man är i processen. Vi ser gärna att medarbetarna får en så stor insyn i processen som möjligt i de fall det inte finns ett lokalt fack som kan vara delaktiga. Anledningen till det är att en ökad förståelse för processen och företagets förutsättningar kommer minska antalet arbetstagare som är missnöjda för att de inte förstår.

Året börjar med att planera och utveckla inför kommande års löneprocess. Vad är företagets ekonomiska läge, hur ser marknaden ut, vad kom vi fram till vid utvärderingen, behöver vi revidera lönekriterierna och så vidare? Delaktighet och allra helst påverkan ökar acceptans och förståelse.

Lönesättande samtal. Medarbetaren har i god tid innan fått ta del av lönepolicy och lönekriterier. Att båda parter är väl förberedda bäddar för ett bra samtal. Vad diskuterades på förra lönesamtalet, vad fungerade mindre bra då och är det åtgärdat? Detta samtal är en tillbakablick på förra årets prestationer.

Uppföljning, hur har lönerevisionen gått? Hur gick samtalen, vad fungerade bra samt mindre bra? Hade medarbetarna fått del av underlaget från planeringsarbetet, tex lönepolicy och lönekriterier?

Medarbetarsamtal. Om lönesamtalet är en tillbakablick handlar detta samtal om framtiden. Mål inför kommande år, behövs någon kompetensutveckling för att nå dessa mål? Sätt gärna upp minst ett personligt mål.

 

Vi är än så länge i ett tidigt stadie i processen och ovan är ett förslag från Visions sida på hur processen kan se ut på det här området. I arbetsgruppen har våra förslag och synpunkter bemötts väl och tagits om hand om. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet och hoppas att vi kommer landa i ett avtal som är tydligt både för arbetsgivare och medarbetare.

Rekommendera artikeln till en vän: