Visionbloggen

LSS handläggare & regeringssatsning

Spenderade eftermiddagen med att lusläsa regeringens budgetproposition för 2013. Just när jag kände mig som mest nördig och nedgrottad i ställningstaganden budgetposter hände det – jag hittade ett guldkorn. Ni vet en sådan där liten detalj, nästan sist i ett långt dokument, som om jag sånär hade missat om jag hade blinkat.
Regeringen kommer att göra en kompetenssatsning på handläggare av LSS-insatser.

Följande stod att läsa:
En nyligen utförd tillsyn av Socialstyrelsen visar på kvalitetsproblem i verksamheter inom LSS. Dessa är i flera fall kopplade till personalens höga arbetsbelastning, bristande grundkompetens men också otillräcklig tillgång till vidareutbildning och handledning. Regeringen avser därför att satsa på en ny utbildning för handläggare som prövar ansökningar om LSS-insatser.

Först blev jag fundersam: Vad var det för form av ny utbildning och ringde till socialdepartementet. De handlar om en kompetenshöjning till de som idag arbetar som handläggare.
Sedan blev jag rent av glad: Visions undersökning Stolthet och profession bekräftar Socialstyrelsen. Handläggarna inom LSS har en hög arbetsbelastning och det professionella stödet som handledning och kompetensutveckling äe otillräckligt.
Slutligen blev jag förargad: Regeringen skriver att grundkompetensen brister hos handläggarna. Det kan jag aldrig hålla med om. Tvärt om visar Visions rapport att handläggarna så gott som undantagslöst har akademisk utbildning på minst tre år. Är detta ännu ett exempel på att kvalitetsbrister som uppstår till följd av tuff arbetsbelastning förklaras med sviktande kompetens? I så fall är det inte okej.

Ska man tro budgettexten är det Socialstyrelsen som menar att kompetensen brister. Jag får med andra ord fortsätta min nördiga sysselsättning och ägna kvällen åt myndighetsrapporter.

Kategori:

Rekommendera artikeln till en vän: