Visionbloggen

Mått på arbetsbelastning i socialtjänsten

Socialsekreterare och biståndshandläggares arbetsbelastning är ofta osynlig. En orsak är att just dessa yrkesgrupper är benägna att kompensera sitt tuffa uppdrag genom att arbeta hårdare. Man jobbar på lunchraster och kvällar. Jobbar in semestrar, vabb eller sjukledighet. Avstår från utbildningstillfällen och trevligheter. Kort sagt: man tar ansvar för att andra människor inte ska bli drabbade vilket i grunden är bra.

Samtidigt är det en vansklig lösning för alla parter. När orken ebbat ut pliktar många socialsekreterare och biståndshandläggare med sin hälsa eller så byter man jobb. För arbetsgivare stiger kostnaderna i takt med personalomsättningen. För medborgare innebär dagens situation minskad kontinuitet och möjligheter till individuell bedömning och rätt stöd.  

Vision anser att den höga arbetsbelastningen inom socialtjänsten och den påföljande personalomsättningen är så pass genomgripande den är ett hot mot landets välfärd. Det är orimligt att enskilda medborgare, barn såväl som vuxna, ska behöva drabbas hårt innan den tuffa beläggningen på  socialtjänstens personal blir uppmärksammad. Istället behöver arbetstyngden följas upp för att överbelastning ska kunna identifieras och därefter åtgärdas.

I dag skriver Visions ordförande på aftonbladets debattsida att regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att utforma riktlinjer för ett nationellt mått på antal ärenden per handläggare. För att en sådan mätmetod ska bli användbart behöver flera faktorer vägas in som till exempel erfarenhet och ärendes komplexitet. En motsvarande modell används inom den sociala barn och ungdomsvården i Göteborgs stad.

Men eftersom läget är akut bör kommunerna redan nu använda mätinstrument som finns inom arbetslivsforskningen eller i Göteborgs. Diskussionen och arbetsbelastning behöver få också plats på dagordningen. Både i politiska församlingar och på arbetsplatserna, till exempel på APT.

Hur mäter ni arbetsbelastning på din arbetsplats? Skriv och berätta

Läs hela debattartikeln här: http://www.aftonbladet.se/debatt/article19585824.ab

 

Kategori:

Rekommendera artikeln till en vän: