Visionbloggen

Med kommission i sikte

Inspektionen för vård och omsorg, Socialstyresen, Arbetsmiljöverket. Samtliga dessa myndigheter har god, för att inte säga jättemycket, kunskap om svensk socialtjänst. Det gäller även kunskap kring villkoren för personer som har till yrke att se till att människor får det sociala stöd de är i behov av.

Tyvärr stannar ofta denna kunskap hos enskilda aktörer. Förslagen som skulle kunna formuleras utifrån myndigheternas insikter blir aldrig formulerade. Vare sig enskilt eller tillsammans med andra intressenter. Orsaken är att de saknar uppdraget att verka så.

Vision driver att regeringen bör inrätta en socialtjänstkommission. Syftet är att skapa ett forum för gemensam analys och åtgärdsplan. Förbundet önskar att myndigheter, forskare och parterna slår sina kloka huvuden ihop och tillsammans finner lösningar på dagens utmaningar.

I dag redogjorde ordförande Veronica Karlsson för Visions lösningar kring de tuffa arbetsvillkoren i socialtjänsten för barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Det blev ett mycket bra möte.  Även Visions företrädare, Dalia Eid, gav sin bild av socialtjänsten i Nyköping och hur hon som facklig företrädare arbetar för att skapa framtidens socialtjänst.

Hör Dalia på radio P4: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=6040680

Kom med och bygg framtidens socialtjänst du också! Gå in på: http://www.framtidenssocialtjanst.se/

 

Kategori:

Rekommendera artikeln till en vän: