Visionbloggen

Medlemsrekrytering i Botswana

För tillfället befinner jag mig i Botswana och deltar på en utvärdering av det samarbetsprojekt som Vision deltagit i sedan 2010. Med mig har jag Jasper Goss som arbetar som projektansvarig på Visions internationella organisation PSI (Public Services International) och Virginia Setshedi som arbetar som projektkoordinator på PSI:s kontor i Johannesburg.

Tre förbund inom offentlig sektor deltar i projektet som har handlat om att utveckla förbundens arbete med jämställdhet, yngre medlemmar och förhandlingsfrågor. Som tidigare berättats på bloggen genomfördes en omfattande strejk under april-juni förra året. Strejken ledde till att en rad medlemmar blev sparkade och till andra rättsliga efterföljder för de strejkande medlemmarna. Men strejken ledde också till mycket positivt. Antalet medlemmar ökade och som exempel kan nämnas att 2000 personer blev medlemmar i ett av förbunden tack vare strejken. Strejken gjorde också att fler yngre medlemmar engagerade sig i facket vilket har gynnat det fackliga arbetet i förbunden.

Projektet har även lett till att lokala förtroendevalda blivit bättre på att förhandla och allt fler saker därmed kan lösas på lokal nivå. Sammantaget är detta ett lyckat projekt som stärkt förbunden i Botswana och som vi i Vision kan vara stolta över att ha medverkat i.

På bilden ser ni några av deltagarna på workshopen engagerade i ett grupparbete

  • Urban Nilsson

    När får jag åka till Botswana

Rekommendera artikeln till en vän: