Visionbloggen

Mindretalet skall skyddas!

Att skydda och säkra att mindretalet har möjlighet för att påverka och få inflytande är en stark tradition och kultur i facket i Italien. Oavsett om mindretalet är stort eller litet så skall de representeras i ledningen av FP CGIL, Visions systerförbund i Italien och vems kongress jag nys deltog i. Mindretalet som man som delegerade på kongressen förklarar sig en del av och som därmed blir synligt är på denna kongress ganska litet, runt fem procent, i motsättning till kongressen för fyra år sedan då den var på över 40. Men det skall representeras i styrelsen och frågan är bara hur många ledamöter de skall ha i den 100 personers store styrelse. Och det var en hård nöt att knäppa för det tillsatta valutskott som då kongressfesten slutade över midnatt fortfarande inte hade hittat en lösning.
Det är en lång resa att komma fram till kongressen som är en del av en längre process. Det hela börjar med arbetsplatsträffar, där man diskuterar förbundet och centralorganisationens framtida politik och mål samt utser arbetsplatsrepresentanter som skall delta i de lokala och regionala konferensen. Där fortsätter diskussionerna på samma grundlag och delegerade utses till FP CGIL:s nationella kongress. Men det slutar inte här – efter kongressen kommer centralorganisationen CGIL:s kongress. Här avslutas diskussionen och det fackliga och politiska grundlag för de kommande årens arbetet fastställas slutligen. Och detta grundlag gäller för FP CGIL och de andra medlemsorganisationer av CGIL, för regionerna och för klubben på arbetsplatsen. Det finns således bara ett fackligt och politisk dokument att diskutera och det är det som centralorganisationen senare i maj skall fatta beslut om. De delegerade på FP CGIL:s kongress har till uppgift att fatta beslut om ändringar och tillägg till detta dokument och det är faktisk genom denne beslutsprocess att mindretalet utkristalliseras. Dokumentet, som i övrigt är översatt till engelska, har två rubriken, ”jobb är nyckeln till framtiden” och ”facket är något annat” eller hur man nu skall översätta ”the union is something else”.
Dokumentet börjar med ett långt avsnitt om EU och EU:s roll i jobbskapelsen. Det internationella perspektivet är starkt inte bara i centralorganisationen, men också i vår systerorganisation. Således handlade första punkten och en stor del av generalsekreterarens tal till kongressen om globala och EU frågor. Och det var inte bara en fråga om solidaritet, det handlade om mer. Hon började med en hälsning till våra grekiska kollegor som inte kunna delta på kongressen på grund av en national strejk – deras strejk är också vår strejk – men härefter var det en omfattande genomgång av vad som händer globalt generellt och i granländerna mer specifikt och vilka konsekvenser det har för Italien och vad FP CGIL i övrigt tyckte om det som stod i centrum. Man märker samhörigheten med kollegorna från Italiens granländer som kom till ett starkt känslomässigt uttryck under en hälsningstal från ett spansk systerförbund.

Rekommendera artikeln till en vän: