Visionbloggen

Missnöje i medarbetarundersökningen – Unket argument när chefen tvingas sluta!

Läste för inte så länge sedan i en lokaltidning om en kommunal chef som tvingats sluta. Kommunledningen var missnöjd med hur chefen skött sitt uppdrag. Journalisten undrade hur de kommit fram till det och svaret blev ”bland annat genom en medarbetarundersökning”.

Det är inte första gången medarbetarundersökningar används på det sättet. I en färsk undersökning som Chefen i Fokus gjort framkommer att alldeles för många chefer kopplar ihop medarbetarundersökningar med negativa konsekvenser för dem själva.

Chefer ska ha höga krav på sig och ibland ska inte chefen ha kvar sitt chefsuppdrag. Likväl, när en ledning eller HR-funktion behöver ha resultat från medarbetarundersökning för att komma till den insikten tycker jag att varningslampan ska tändas. Det ligger något unket i att resultat från anonyma enkäter kastas upp publikt och används som argument mot enskilda individer. Därför tycker jag också fackliga organisationer  ska tänka sig för innan missnöje i medarbetarundersökningar används som skäl att driva bort chefer.

När medarbetarundersökningar används som trigger med direkta konsekvenser för enskilda förfelas hela syftet. Det signalerar kontroll och misstroende på högst diffusa grunder. Ledarskap kan exempelvis ha stor inverkan på den psykosociala arbetsmiljön, men att utifrån frågor i en medarbetarenundersökning dra slutsatsen att det är en enskild chefs ledarskap som brister är tveksamt. Det finns för många tillkommande faktorer som också inverkar.

Görs medarbetarundersökningar vill jag se större fokus på de goda resultaten. Jag vill läsa HR:s analys av enheten med osedvanligt fina resultat. Vad är framgångsfaktorerna och vad kan andra delar av organisationen lära av det?

Goda metoder och arbetssätt sprider sig emellertid inte med självklarhet själva. Därför tror jag också att vi behöver utveckla mer kompetens kring hur bra idéer ska få genomslag och påverka strukturerna. Det skulle vara att använda medarbetarundersökningen på ett kreativt sätt som gynnar verksamheten och allas arbetsmiljö.

Lästips: Kan man lära av goda exempel? – En idébok

Rekommendera artikeln till en vän: