Visionbloggen

Nu är de flesta KFS-avtalen klara!

Idag har jag undertecknat avtalen för elva KFS-branscher. Återstår gör Turism-och Fritidsavtalet.

Avtalen är ett-åriga och innehåller flera nyheter, i stort desamma för de flesta branscherna med lite extra tyngd på Vård och Omsorg.

Löneprocessen har fått en ny struktur och blir därmed mer lättanvänd vilket vi tror ska resultera i ökad kvalitet i samtalen mellan chef och medarbetare. Bra samtal bidrar till ökad förståelse för den egna lönen och kanske också till högre lön.

De flesta förändringarna rör anställningsvillkoren och ligger i linje med våra yrkanden. Jag är glad över att det nu finns en möjlighet för småbarnsföräldrar att ta ut föräldrapenningtillägg under tre perioder. Hittills har det bara funnits en period. Antalet dagar som det går att få föräldrapenningstillägg är samma som tidigare men genom den här uppdelningen är det fler som får tillgång till de extra pengar som tillägget innebär.
Nytt är också att tidsbegränsningen för att ta ut komptid slopas. Det innebär absolut inte att det går att arbeta mer övertid och rekommendationen är fortfarande att inarbetad komptid ska tas ut så snart som möjligt – viktigt med tanke på arbetsmiljö och hälsa.
För de som har ofasta jobb, tidsbegränsad anställning, införs en månads uppsägningstid.

Fler nyheter för de med ofasta jobb finns i branschavtalet för Vård och Omsorg. Där införs nu en regel som innebär att efter tre års blandad anställning som vikarie och i allmän visstidsanställning så övergår anställningen till att vara fast, tills vidare. För den som bara har en och samma anställningsform gäller fortfarande LAS regler som innebär fast anställning efter två år. Att ha en fast anställning medför så mycket positivt för våra medlemmar, vilket gör att det värmer i hjärtat att det nu är verklighet.

För Vård och Omsorg har vi också en överenskommelse om hur ersättning och dygnsvila ska hanteras då en arbetstagare använder egen bil utanför arbetstid för transport/beledsagning av t ex en boende på ett behandlingshem. Här införs ett nytt begrepp ”särskild färdtidsersättning” som motsvarar kvalificerad övertidsersättning samt rätt till dygnsvila på betald arbetstid nästkommande dag om resan tagit så lång tid att den anställde inte fått sin dygnsvila. Det här är helt i linje med de strävanden vi har att försöka minska ned den tid som våra medlemmar står till arbetsgivarens förfogande utöver ordinarie arbetstid.

Även reglerna om provanställning ändras på de branscher där det förut varit möjligt att vara provanställd i ett helt år. Nu gäller 6 månader på alla branscher.

Det avtal som skiljer sig från övriga är Trafikavtalet. För den branschen gäller inget av det jag nu har nämnt. För Trafikavtalet är löneutrymmet lägst 3 % och avtalsperioden är 14 månader räknat från 1 april 2012. De särskilda ersättningarna höjs från samma datum med 3 %.

Så snart vi fått avtalstexterna kommer de att läggas ut på Vision.se.

Nu är det dags att fira 6 juni och många av våra medlemmar är lediga. För andra rullar verksamheten  på även då det är helg.

För mig återstår att efter helgen fortsätta med förhandlingarna för det 13:e och sista branschavtalet, Turism och Fritid. Tur nog är jag inte särskilt skrockfull.

 

Kategori:
  • Yngve R Eriksson

    Vem har givit dig Brita Kärnström mandat för att teckna så dåliga avtal för elva utav KFS branscherna? 
    Jag är övertygad om att en hel del medlemmar med mig kommer att bli mycket besvikna på ännu ett sifferlöst avtal. Det betyder i verkligheten att vi är helt i händerna på arbetsgivaren, som bestämmer helt på egen hand en procentuell lönepott som kommer att vara minimal. Det betyder som vanligt att löneökningen maximalt kommer att bli 200-250 kr/mån för oss som har lönenivåer runt 20 000 kr/mån.
    Lokala lönesamtal är enbart ett spel för galleriet, och totalt meningslöst när arbetsgivaren redan i förväg har bestämt lönenivån. Det funkar absolut inte!

    För min del kommer jag att gå ur vision snarast och kanske kan jag även få några arbetskollegor att inse det onyttiga med ett fackligt medlemskap hos visionärerna!

Rekommendera artikeln till en vän: