Visionbloggen

Nytt avtal 2017 klart mellan Vision & Fastigo!

Nu är ett nytt avtal klart för Visions medlemmar inom området för avtalet med Fastigo (fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation) benämns K-avtalet.

Avtalet om allmänna anställningsvillkor har varit huvudfokus i år då Vision träffade ett nytt lönebildningsavtal förra året.

Avtalet om allmänna anställningsvillkor blir 3 årigt och gäller från och med 2017-05-01 till och med 2020-03-31. Befintligt lönebildningsavtalet förlängs också 1 år så det sammanlöper med allmänna anställningsvillkor vilket innebär att även det avtalet löper ut 2020-03-31. Avtalets längd blir därmed likvärdigt merparten av avtalen som träffats på svensk arbetsmarknad under 2017. Avtalet bidrar till stabilitet och ökade förutsättningar för användning av våra avtal ute på arbetsplatserna.

Som jag tidigare varit inne på så är avtalet med Fastigo ett fint avtal och ger individen möjlighet till anpassning utefter egna behov. I årets avtalsrörelse får vi bland annat igenom en skrivning som belyser frågan om tillgänglighet. För Vision är en ambition att värna om ett hållbart arbetsliv och där ser vi rätten till återhämtning och rimliga krav från arbetsgivaren som en viktig pusselbit. Avtalet kommer nu belysa vikten av att föra dialog i frågan mellan individ och chef om gränsdragning mellan arbete och fritid. Vilka krav ställs på mig som arbetstagare? Ska jag vara nåbar utanför ordinarie arbetstid? Ska jag svara på mejl när jag är ledig? Hur hanteras arbetsuppgifter när du vabbar eller är sjuk? Dessa frågor tycker Vision ska föras vid behov och tillsammans med arbetsgivaren hitta en rimlig balans mellan arbete och privatliv. Detta för att kunna ha ett mänskligt arbetsliv och kvalitétstid även utanför arbetet med rätt till återhämtning.

Vi stärker möjligheten till rehabilitering genom en bestämmelse om rätt till tjänstledighet i rehabiliteringssyfte. Vi underlättar för de medlemmar som behöver lämna arbetsgivarintyg till arbetslöshetskassan med krav på att arbetsgivaren lämnar ut detta kort efter begäran.

För ytterligare information om nyheter i avtalet gå gärna in på https://vision.se/Din-trygghet/Avtal/Fastigo/ inom kort kommer även det nya avtalet finnas tillgängligt här.

Jag vill passa på och tacka avtalsgruppen som är de valda representanter som ni medlemmar valt fram ute i de olika regionerna. Tack för att ni varit med i processen och kommit med kloka inspel under vårens gång här. Tack till dig som medlem som bidrar med hårt arbete och engagemang ute på arbetsplatserna. Ni är alla en del av ett sammanhang och en viktig del av helheten Vision!

På återhörande!

 

Kategori:

Rekommendera artikeln till en vän: