Visionbloggen

Nytt avtal – nya utsikter

Nu har vi fått ett nytt avtal. För mig finns ett dominerande strategiskt syfte. Det är att vi nu kan frigöra oss från industrins löneökningstakt. Industrinormen som gällt för lönebildningen i Sverige allt sedan 1997 har visserligen bidragit till höjda reallöner under en räcka av år, men den har också cementerat de felaktiga löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade verksamheter och branscher. Lönerelationerna mellan olika branscher är desamma som de var 1997. Eftersom vi varit bundna till den norm som industrin satt har det varit oerhört svårt, för att inte säga omöjligt, att förändra lönerelationerna, vilket fler än vi erfarit. För att åstadkomma de förändringar som vi vill ha behöver vi ju få mer än industrin under några år. Enda sättet att åstadkomma det är att frigöra oss från industrinormen och utnyttja möjligheterna till att skapa en egen dynamik i lönebildningen på vår del av arbetsmarknaden. Nu finns faktiskt utsikter i att skapa en ny förutsättning för lönerna på vår sektor och att tillåta oss att ha en högre löneutvecklingstakt än industrin just i syfte att göra något åt de felaktiga lönestrukturerna.

Kategori:
  • Martin

    En fråga, har ni tänkt att titta på Veckovila 95 också då den för närvarande är skriven i kronor?

    • Veckovileavtalet har inte varit uppe i de nyss avslutade avtalsförhandlingarna, utan förhandlas för sig. Jag kan i dag inte säga när det kommer att bli av, men vi vill att alla ersättningar ska betalas som en andel av lönen så det blir vårt mål även när det gäller Veckovila 95.

Rekommendera artikeln till en vän: