Visionbloggen

Nytt förslag om upphandling och kollektivavtal – mycket som är bra, vissa saker kunde varit bättre

– Ett förslag som är handfast och skulle funka att tillämpa i praktiken. Sedan kan man såklart alltid önska sig mer, exempelvis att det skulle bli obligatoriskt med schysta anställningsvillkor vid alla sorters upphandlingar. Med andra ord, som utredaren själv skriver: Miniminivåer för löner och villkor minskar risken för dumpning och bör leda till ett fokus på konkurrens med andra faktorer, såsom kvalitet och innovation.

I vintras fick arbetsrättsprofessorn Niklas Bruun i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på hur uttryckliga krav på anställningsvillkor i enlighet med kollektivavtalsnivå skulle kunna föras in i de kommande nya upphandlingslagarna. Regeringen bestämde alltså redan i sitt uppdrag till utredaren att frågeställningen inte skulle vara om utan hur man skulle kunna införa regler om särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor vid offentlig upphandling.

Idag presenterar Niklas Bruun sitt förslag. Vision har kunnat lämna synpunkter på utredningen via TCO och i grund och botten är vi positiva till förslaget. Det allra bästa är dock att regeringen redan i utredningsdirektivet bestämde att ”om”-frågan nu får vara slutdiskuterad och att det är dags för lite verkstad istället.

Det bästa med utredningens förslag är att det är väldigt handfast och realistiskt. Niklas Bruun vet bättre än de flesta hur det går till på arbetsmarknaden och han har hittat lösningar som skulle funka ute i verkligheten. I korthet går förslaget ut på detta:

Vid upphandling inom vissa utpekade ”problembranscher” ska det vara obligatoriskt för den upphandlande myndigheten att ställa krav på att anställningsavtalen ska innehålla villkor i nivå med kollektivavtal när det gäller lön, semester och arbetstid. Den upphandlande myndigheten kan därutöver frivilligt bestämma att ställa ytterligare krav. Den arbetsgivare som har kollektivavtal behöver inte kunna visa att den följer de uppställda arbetsrättsliga kontraktsvillkoren, utan behöver enbart hänvisa till sitt kollektivavtal.

När upphandlingen inte berör dessa ”problembranscher” ska det vara frivilligt för den upphandlande myndigheten att överhuvudtaget ställa arbetsrättsliga krav.

Med ”problembranscher” menas sådana branscher där det ”föreligger risk för att anställnings- och arbetsrättsliga förhållanden avviker från en godtagbar nivå”. Som exempel på sådana branscher har utredaren nämnt byggbranschen, städbranschen och taxibranschen.

Visions synpunkt har varit att det blir lite ologiskt att bara ställa krav vissa branscher. I ”skötsamma” branscher med bra anställningsvillkor kan skadan bli minst lika stor om ett företag bestämmer sig för att dumpa villkoren och genom detta slår ut de andra företagen från upphandlingen. Dessutom finns det en tung slagsida mot traditionella LO-branscher (bygg, städ, taxi, mfl) när man pratar om vilka områden det finns problem i – Vision har påpekat att det även finns ”tjänstemannabranscher” där sker villkorsdumpning och underbudskonkurrens.

Det har inte ingått i utredarens uppdrag att titta på en av de mest avgörande frågorna: Hur kan vi säkerställa att leverantören lever upp till sina arbetsrättsliga åtaganden vid upphandlingen?Detta är inte så mycket en lagstiftningsfråga som en praktisk fråga för de upphandlande myndigheterna – hur skapar man den tid, resurser och kunskap som behövs för att se till att uppföljningen kan göras på ett bra sätt? En from förhoppning är att regeringen delar Visions syn om att en effektiv uppföljning är en precis lika avgörande faktor som ett välfungerande regelverk.

Rekommendera artikeln till en vän: