Visionbloggen

Också våra kollegor dör av ebola

Deltar på PSI:s styrkommittémöte som äger rum i dessa dagar. Det finns många frågor på dagordningen som är viktiga – rätten att strejka, rekrytering och organisering, kvalitét i välfärden och så vidare. Men det finns en fråga som fyller mer än andra – kampen mot ebolaepidemin. Vi började mötet med en tyst minut för de många döda och för att minnas de många kollegor som har förlorat livet på grund av deras arbete.

Mer än 13 000 personer har infekterats av ebola den senaste tiden. Av dem har cirka 5000 dött enligt de senaste uppgifterna från WHO. En av tio döda är en hälso- och sjukvårdsarbetare. Risken för dem som vårdar ebolasmittade är med andra ord hög. Dåliga arbetsvillkoren, otillräckligt säkra arbetsmiljön, säkerheten och den tekniska utrustningen är under all kritik, brist på personal som medför överexponering för farliga miljöer och total brist på tillräckliga resurser för att hantera omfattningen av epidemin. Hälso- och sjukvårdsarbetare dör på grund av osäkra arbetsförhållanden.

Allt detta avspeglar läget i hälso- och sjukvården som i de västafrikanska länderna är otillräcklig, underfinansierad och överbelastad. Att kunna hantera en så omfattande och förödande epidemi som ebola förutsätter en hälso- och sjukvård av en helt annan omfattning än den man har idag. I Guinea har man idag i genomsnitt 2 hälso- och sjukvårdarbetare för varje 10 000 invånare, i Liberia 3 och i Senegal 3. I Nigeria är det 20 hälso- och sjukvårdsarbetare men även det är långt under de 41 per 10 000 invånare som ILO uppskattar är ett minimum för en fungerande sjukvård.

Som facklig organisation finns det för PSI åtminstone två perspektiv. Det ena handlar om själva hälso- och sjukvården, om rätten till ett hälsosamt liv, rätten till vård och kvalitén i tjänsterna. Här har vi en roll att spela.

Det annat perspektivet handlar om medlemmarnas rättigheter, rätten till en bra och säker arbetsmiljö. För våra kollegor är ebola ett arbetsmiljöproblem som måste hanteras. PSI har en del erfarenheter från arbetet med att utveckla riktlinjer för hantering av hiv/aids och TB, erfarenheter som kan användas nu.

PSI har donerat och uppmanat sina medlemsförbund till att donera pengar till PSI:s Ebola Aid fund. Pengarna skall användas till omedelbar hjälp och stöd till anhöriga framför allt till dem som inte har tillgång till socialt skydd. Många av de hälso- och vårdarbetarna som har dött är inte försäkrade på någon sätt så anhöriga blir lämnade utan rätt till ekonomisk hjälp.

Parallellt med detta undersökerPSI möjligheterna för olika projektpå medellång och långsikt. Dels att hjälpa medlemsförbunden i regionen med att utveckla handlingsplaner för hantering av ebola, som är en utmaning för arbetsförhållanden och arbetsmiljön, och dels för att bidra till att säkra attalla arbetstagare som kommer i kontakt medebolahar lämplig utbildning och tillgång tillnödvändiga hjälpmedel ochpersonlig skyddsutrustning.

Rekommendera artikeln till en vän: