Visionbloggen

På besök i krisens Island

Jag är med som gäst på BSRB:s kongress som äger rum i dagarna 10 till 12 oktober. BSRB är en av tre centralorganisationer i Island och motsvarar TCO. Men samtidig är BSRB också Visions systerförbund och har varit med i det nordiska samarbetet inom ramen för NTR (Nordisk tjänstemanna Rådet) i många år.

Särskilt två frågor stod starkt under öppningen av kongressen igår – jämställda löner och solidariteten med dem som är drabbat mest av krisen. Båda BSRB:s ordförande i sitt välkomsttal som statsministern i hennes hälsningstal kom in på dessa frågor.

Krisen i Island har medfört att de könsbestämde löneskillnader har ökat och de ökar fortfarande. Idag är löneskillnaderna över 13 %. BSRB har framsatt krav om att det vidtas åtgärder som minskar lönegapet och regeringen har nu lagt fram förslag till en så kallat ”likalön standard” som skall användas i kampen för jämställda löner. Regeringen har efterföljande fattat beslut om att inom statsförvaltningen att dryfta problemet med cheferna för att påverka löneutvecklingen. Statsministern pekade på att man har succés på andra områden när det rör sig jämställdhet. Hälften av regeringens medlemmar är kvinnor och i statliga kommittéer och kommissioner utgör kvinnorna minst 40 %. Ytterligare ses tydlige framgångar när de rör sig kvinnor i bolagsstyrelserna, den lag som regeringen vidtog för ett par år sedan börjar med andra ord att få effekt.

Solidaritet – allt skall göras för att lätte krisens konsekvenser för de mest utsatte grupper i samhället, genom socialbidrag och säkring av minsta lönerna. Man har också genomfört en omläggning av skatterna således att ungefär 60 % betalar mindre i skatt idag än för krisen och att de rikaste bidrar mer. I nästa års budget föreslås en ökning av föräldrapenningarna med 30 % och andra bidrag och välfärdstjänster som blev reducerat under de första åren av krisen skall förbättras. För första gång sedan krisens början förväntar man ett överskott på statsbudgeten för 2013. Den nordiska modellen har vist sin styrka, istället för att avveckla den genom våldsamma nedskärningar av välfärdstjänsterna, omfattande privatiseringar etc. använda man den istället som led i krishanteringen. Da staten skulle pröjsa för bankernas spekulationer kom det inte bara bankerna till goda, men också folk som hade fått stora skulder t.ex. i deras huse på grund av finanskrisen fick nedbragt deras skuld. Skulden i huset kunna maximalt utgöra 110 % av husets värde, det som låg över kunna man upp till ett visst maximum få hjälp till att nedbringa. Denna operation kostade 12 % av BNP.

Jo det går bättra med ekonomien och krispolitiken här i landet skiljar sig mycket från politiken i andra krisdrabbade länder i Europa.

Rekommendera artikeln till en vän: