Visionbloggen

På väg till Bryssel

På väg till Bryssel för att delta i ett möte i EPSU ekonom nätverk. På dagordningen är diskussion av en rad rapporten från bland annat IMF som påpekar konsekvenserna av åtstramningspolitiken på utvecklingen i tillväxten och BNP. På dagordningen är också en uppdatering av den senaste ekonomiska utveckling i EU, om trycket på löner och kollektivavtalen i kölvattnet på krisen och EU:s press på medlemsländerna att föra en väldig restriktiv ekonomisk politik och om den kommande Annual Growth Survey för 2013 från EU kommissionen. Vi skall också diskutera finansiell transaktionsskatt, en skatt Europafacket stödjer och som stora länder i EU stödjar, men som vi hemma i Sverige har problem med, båda i facket men också regeringen är emot.

Rekommendera artikeln till en vän: