Visionbloggen

Projekt med fokus på rätt använd kompetens

Idag har jag deltagit tillsammans med Veronica Karlsson, vice ordförande, i ett intressant samtal om medicinska sekreterare och deras kompetens. Våra medicinska sekreterare har helt enkelt rätt kompetens. De är administrativa proffs, med en bredd och skicklighet som behövs för en effektiv vårdadministration.  Men används deras kompetens på rätt sätt? Det var det diskussionen handlade om.

Vi träffade Visions avdelningsordförande  i landstinget i Uppsala län, Vivianne Lövgren tillsammans med sjukhusdirektören och HR-direktören för Akademiska sjukhuset i Uppsala. En projektledare på Akademiska deltog också. Hon har ansvar att leda ett projekt där man ser över vilka arbetsuppgifter som utförs av vilken profession. Just nu är det fokus på sjuksköterskor och undersköterskor. Men snart drar projektet igång kring medicinska sekreterare och deras arbetsuppgifter. Man kommer att titta på vilka administrativa uppgifter som utförs av vem. 

Vårdadministration är en strategisk ledningsfråga, det var vi överens om i samtalet. Det är kostnadseffektivt att se över hur och av vem som administrationen utförs. Men man behöver också en tydlig ledning som ser på vårdadministration som en del i en patientsäker vårdkedja och som vågar driva och genomföra en effektiv vårdadministration. I projektet på Akademiska kommer man att fokusera på att inventera administrativa arbetsuppgifter och arbetsfördela/ uppgiftsväxla så att rätt kompetens gör rätt sak.

De har också lovat att titta på möjligheterna att utveckla arbetsuppgifter med ökat ansvar för medicinska sekreterare. Då möjliggörs karriärvägar för gruppen, i det ligger att tillsammans med de medicinska sekreterarna hitta rätt kompetensutveckling.

Jag lovar att jag kommer att följa upp projektet på Akademiska!  

Vad är det som gör det så svårt, tror du, att få en effektiv vårdadministration, där man använder rätt kompetens? Finns samma problem i andra organisationer, t.ex. kommunerna?

  • M

    Läser nu till läkarsekreterare och läser att de av S utlovade traineeplatserna även ska omfatta läkarsekreterare. Läser alltså en 2-årig utbildning, varför den är två år har eventuellt att göra med någon bestämmelse om att längden på en yh utbildning måste vara det? För tydligen ska det gå att på ett år jobba 75% som just läkarsekreterare, och resterande 25% studera och sen är det klart. Utbildningen är heltid, är alltså kontentan av det att den utbildningen är 1 år för lång?

  • L

    Vision pratar alltid om lönespridning och individens egen löneförhandling med arbetsgivaren. Vision pratar aldrig om vad de skall göra för att få ett generellt lönelyft för alla läkarsekreterare. Att prata om att öppna karriärsvägar för läkarsekreterare löser inte grundproblemet. Alla kan inte göra karriär inom yrket/på arbetsplatsen. Och stort ansvar har redan de flesta läkarsekreterare. Alla läkarsekreterare fick i Uppsala uppgiften att köra Uppsalamodellen – att koda diagnoser – detta är ett stort ansvar, som läkarsekreterarna inte fick ett öre extra för och Vision kämpade heller inte för löneförhöjning i samband med detta. Många läkarsekreterare har jobbat över 8 år och har en månadslön för heltid på 21500:- – 22500:-. Det finns också de administratörer som jobbat 30 år och fortfarande har en lön på 22-23000:-. Så att lösa detta problem med att läkarsekretararna generellt är kraftig underbetalda, genom att prata om karriärsvägar, är snömos, som inte leder någonstans. Det är dags att Vision kräver ett generellt lönelyft för läkarsekreterarna – de tar stort ansvar, gör ett jättejobb. Det är just nu brist på läkarsekreterare dessutom så tiden är gynnsam för att strida för det här. Och ni på Vision borde lyssna mer på vad era medlemmar vill istället för att sitta i ngn sort skyddad bubbla och hitta på vad som är bra. Ta striden för era medlemmar, så som kommunal och vårdförbundet gör. Vad är det Visions medlemmar betalar för? Den frågan ställer vi oss allt oftare!

Rekommendera artikeln till en vän: