Visionbloggen

Reflektioner en vecka efter avtalet med SKL/Pacta

Förra veckan tecknade vi ju ett nytt tre-årigt avtal med arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta-bolag. Förhandlingarna drog ut på tiden och vi hade några frågor där vi ända till sista dagarna kämpade för att hitta bra lösningar. Den första känslan var att vi var väldigt nöjda med förhandlingsresultatet och så här en vecka senare kan jag konstatera att känslan kvarstår. Jag tänkte passa på att nysta lite i några av de frågor som har uppstått efter att avtalet tecknades och förklara hur vi hamnade där vi gjorde.

Lokala avtal och lönespridning
Visions ingång i förhandlingarna var att vi var nöjda, på det stora hela, med den typ av löneavtal som vi har haft de senaste åren. Vi tror på lokal lönebildning och att det arbete som våra medlemmar och förtroendevalda gör lokalt hos sina arbetsgivare ger goda löneökningar. Vi tror att det är en konstruktion som ger medlemmarna möjlighet att påverka sin lön genom det jobb de gör. Och vi tror att det ger arbetsgivarna goda möjligheter, och ett stort ansvar, att faktiskt titta på de behov av löneökningar som finns och höja lönerna därefter.

Den individuella lönesättningen är väl etablerad i vår organisation och det var längesedan vi hade ambitionen att teckna avtal som garanterade vissa individer eller grupper några fasta löneökningar, utan vi menar att det är genom dialog mellan chef och medarbetare som vi får den bästa lönesättningen. Däremot framförde vi till SKL att löneprocessen inte överallt fungerar så väl som vi skulle önska och att vi som parter tillsammans måste ta ett stort ansvar för att utveckla de lokala processerna och stötta upp där så behövs.

Inte minst måste vi jobba med möjligheten för flera av våra stora medlemsgrupper – som medicinska sekreterare, tandsköterskor och socialsekreterare – att få en bättre löneutveckling i yrket, en bättre lönespridning.

SKL har varit tydliga med att de vill jobba för att löneprocessen ska fungera och vi kommer tillsammans under kommande år arbeta med just lönespridning hos de lokala arbetsgivarna. Detta tillsammans med vår egen ambition att arbeta med förtroendevalda och medlemmar där processen inte är tillräckligt bra var tillräckligt för oss för att kunna teckna ett avtal utan centralt angivna nivåer för löneökningar även framöver. Vi hade gärna sett ännu ambitiösare arbete tillsammans med SKL, men det hör till våra roller att vi som fack alltid vill lite mer än arbetsgivaren och SKL kan lita på att vi inte kommer sluta ligga på dem om kvaliteten i löneprocessen under kommande år.

Semesterdagar och ett mänskligt arbetsliv
Vad gäller övriga delar av avtalet är vi väldigt glada över att vi kunde nå så många förbättringar av olika karaktär i villkorsavtalet. Inte minst det ”paket” av villkorsändringar och åtgärder som ska syfta till att förstärka vårt gemensamma arbete med att förebygga ohälsa bland våra medlemmar. Inom det området ska vi genomföra ett ambitiöst arbete med fokus på chefer och deras förutsättningar att arbeta med förebyggande arbetsmiljöarbete. Vi ökar också medlemmarnas inflytande över arbetstidens förläggning och de lokala anställningsvillkoren vilket har varit något som vi länge har drivit gentemot SKL.

Vi har fått en del frågor om ändringen i hur många semesterdagar man kan spara (från 40 till 30) och hur vi kunde gå med på det. För oss är det en del av just det här paketet där vi vill skapa ett mänskligare arbetsliv, vi tycker inte det är sunt att vi sparar på oss stora mängder av sparad semester utan vi menar att för att kunna återhämta sig och hålla länge i arbetet behöver vi vara lediga med jämna mellanrum och faktiskt ta ut den semester vi har rätt till varje år. Som en del av ändringen så åtar sig arbetsgivarna att se till att medarbetarna faktiskt kan (och ska) ta ut den semester de har rätt till.

För er som har 40 dagar sparade idag kan jag lugna er med att ni har till 1 januari 2023 att använda era dagar och jag vill verkligen uppmana er att ta ledigt och vila upp er.

Avslutningsvis
Nu fortsätter arbetet hos varje arbetsgivare med att få till bra löneprocesser och goda löneutvecklingar som faktiskt speglar det ansvar, det arbete och den kompetens som våra medlemmar har. Vi fortsätter arbetet hos varje arbetsgivare med att skapa ett mänskligare arbetsliv där vi mår lite bättre och jobbar lite mindre. Och vi som jobbar på Vision ska göra vårt yttersta för att stöta medlemmar och förtroendevalda i detta.

Ni som är förtroendevalda ser jag fram emot att träffa på våra avtalsforum under maj och juni. Vi får fortsätta resonemanget tillsammans då!

 

Rekommendera artikeln till en vän: