Visionbloggen

Rekommunalisering eller in-sourcing

Pratade idag med en engelsk kollega från GMB – Britain’s General Union. Vi deltar i ett möte i EPSU i fortsättningen av gårdagens sociala dialog konferens om ”The Future of the Workplace”. Gary som han heter kommer från London, från ett av stadsdelråden. Tillsammans med ett par fackliga kollegor blev han valt in i stadsdelsrådet på ett politiskt program som var mycket kritisk till outsourcing och privatisering.
Primärt genom att påvisa det ekonomisk ohållbara i att out-sourca och privatisera kommunal verksamhet har man nu i hans stadsdel börjat in-source – som de kallar det – verksamheten. Flera ganska store in-sourceringar är genomfört de senaste åren. Man har in-sourcat underhåll och städning av skolor och av byggnader och även om man ökat lönerna för de anställda från minimumlönen till genomsnittslönen samt infört pensionsordningar för alla så har man fortfarande sparat en million £. Man har också in-sourcat återvinning och avfallshantering och igen ökat löner och pensioner för de anställda. Här var det positive resultat 4 mill. £ extra i stadsdelskassen. Men in-sourcingen har inte bara handlat om besparingar, ganska stora besparingar, men också större kontrol över sina resurser lokalt, om mera flexibilitet i planeringen av verksamheten och direkte inflytande på kvaliteten av tjänsterna.

Rekommendera artikeln till en vän: