Visionbloggen

Rekrytera med mångfald och mena det!

Titeln på uppsatsen som vunnit Visions ledarskapsstipendium fick mig att vricka tungan: ” Homosocialitetens komplexitet vid mångfaldsrekrytering”.  Så akademiskt tänkte jag – och såg en tung djup läsning framför mig. Som sittande i vår jury för stipendiumet är det ju bara att plöja alla sidor. Men snabbt blev jag fångad. En välskriven uppsats som på ett konstruktivt sätt fångat fyra aspekter som måste finnas och fungera för att en organisation verkligen verkligen ska rekrytera och attrahera en mångfald av medarbetare.

Tydligt och rakt på sak.  Jag höjer hatten för Frida Karlsson, Linköpings universitet, som skrivit uppsatsen.

Här följer Fridas fyra punkter – fritt tolkat av mig – jag tror inte jag gjort våld på innehållet. Men 60 sidor som blir några rader – ja, ni fattar, – men för att göra det tillgängligt för fler:

1: Första punkten som hindrar: Utbud och efterfrågan. Inte så konstigt kanske, den typen av utbildad personal som söks finns inte inom grupper som skulle öka mångfalden. Samtidigt – när det ser ut som det gör – så vågar sökande från minoritetsgrupper inte söka. Så Frida uppmanar organisationer att se till att ha vägar, rutiner, strategier och metoder för att attrahera och rekrytera mångfald till den traditionellt hetero-sexuella, vita, mansdominerade organisationen.

2: Punkt nr 2: Organisationen måste verkligen utrycka önskan om att ha mångfald och mena det. Annars blir det inget. Tex är mångfaldsmål viktiga. Sätt mål som är normkritiska och lev efter dem uppmanar Frida.

3: Tredje området som behöver finnas och fungera: När organisationen väl lyckas rekrytera med mångfald måste det också finnas förutsättningar för personer med olika bakgrund och behov att arbeta i verksamheten. Ledning och chefer behöver förstå att ökad mångfald kan leda till utmaningar i en grupp som länge sett ungefär likadan ut och vara beredd att hantera de utmaningarna. Tips från Frida: Låt cheferna mångfaldsinventera sin egna verksamhet – det ger kunskap och medvetenhet.

4: Och till sist: De som jobbar med rekrytering ska ha kunskap om mångfaldsrekrytering. Hur utformas annonser som lockar fler. Vilka bilder lockar? Utbilda dem uppmanar Frida.

Så – Följ Fridas fyra råd och både rekrytera, attrahera och behåll personal utifrån ett mångfaldsperspektiv. Och Frida – Grattis till ett välförtjänst stipendium!”

Rekommendera artikeln till en vän: