Visionbloggen

Riv de exkluderande barriärerna – bygg för inkludering

Visions löfte till oss medlemmar är att vi ska få ut så mycket som möjligt av våra arbetsliv. Där vi är just nu ska vi ha rätt förutsättningar att göra vårt jobb på ett bra sätt. Det jobb som vi skaffat oss utbildning och komptens för, sökt oss till och är djupt engagerade i att göra riktigt bra.

Självklart ska vi också få ersättning och erkännande för det vi gör. Vår arbetsmiljö ska vara bra, vi ska få en lön som vi kan vara nöjda med och kunna utvecklas i arbetslivet. Därför jobbar Vision hårt med frågor om lön, kvalité i välfärden, ledarskap och möjligheter att utvecklas i sitt yrke. De är fyra av våra fem hjärtefrågor.

Vår femte hjärtefråga handlar också om att få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv. Den handlar om att vi tjänar på ett schyst arbetsliv. I arbetslivet finns det alltför många barriärer. Osynliga, men kännbara barriärer som hindrar många av Visions medlemmar och presumtiva medlemmar från att ha det bra på jobbet. Barriärerna är så omfattande att de till och med hindrar många av de som skulle kunna vara Visions medlemmar från att ha ett arbetsliv. Det kan handla om sjukskrivningar på grund av mobbning på arbetsplatsen, hinder för utlandsfödda akademiker att få det yrke som en utbildat sig till eller att inte kunna vara öppen med sin kärlek.

Dessa exkluderande skrank ska vi riva. Nedmontera bit för bit, fördom för fördom. Det vi sedan bygger upp ska vara baserat på kunskap och allas lika rätt. Endast på en inkluderande och öppen arbetsmarknad kan Vision infria löftet om att  medlemmarna ska få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv.

Vi i Vision har under de senaste åren aktivt jobbat med att utveckla formerna för fackligt arbete. Genom att vara många och aktiva på arbetsplatserna når vi resultat. Särskilt när vi kopplar ihop det med smarta och professionella verktyg. Det kan handla om digitala utbildningar som ger möjlighet att prata öppenhet på jobbet, likabehandlingsavtal för att främja ett bättre mångfaldsarbete hos våra arbetsgivare eller att särskilt uppmärksamma de arbetsgivare som redan jobbar aktivt med att främja mångfald.

I helgen samlas Visions förtroendevalda ombud från hela landet för på vårt förbundsmöte diskutera och besluta om vad som är nästa steg i vårt fackliga arbete. Vi ska anta en ny värdegrund och bestämma oss hur vi bäst går vidare för att nå resultat i våra hjärtefrågor. Är himla glad att likabehandlingsfrågorna genomsyrar detta möte och framförallt förväntansfull inför det vi kan åstadkomma tillsammans de kommande åren.

Kategori:

Rekommendera artikeln till en vän: