Visionbloggen

Så kom det då till slut!

Äntligen kom slutbetänket från Göran Stiernstedt, Effektiv vård 2016:2.

Ett 792 sidor tungt inlägg om vårdens struktur, organisation och resurser. Och om huvudpersonen själv förstås, Patienten. 26 förslag, elva rekommendationer och hundratals förslag till förändringar för en bättre effektivare hälso- och sjukvård. Nu kommer jag och många fler i Vision att sätta tänderna i denna lunta. Mina förväntningar är höga.  Vision har vid flera tillfällen fått möjlighet att diskutera och framföra synpunkter och tankar om effektiv vård till Göran och de övriga i utredningsarbetet. Vi har diskuterat medicinska sekreterares arbetsvillkor och förutsättningar. Vi har samtalat om vårdens kultur och ledarskap. Vi har pratat föråldrade IT-stöd. Vi har resonerat om arbetsfördelning. Vi har snackat om uppgiftsväxling. Kort sagt, vi har argumenterat för att vårdens alla professioner och kompetenser tas tillvara på bästa sätt. För att detta gör vården effektiv.

När jag bläddrar igenom betänkandet ser jag flera viktiga ord fladdra förbi. Det är ord som är tunga och viktiga. Och som måste få bli betydelsefulla. Betydelsefulla i den mening, att vi nu på varje arbetsplats inom hälso- och sjukvård undersöker hur vi kan göra på bästa sätt hos oss. Hur sätter vi patienten i centrum? Ser vi på patienten som en del i teamet? Är det rätt kompetens med i teamet? Några av orden som fladdrade förbi är hög kvalitet, samverkan, tillit och att undanröja hinder.

I det korta perspektivet väntar spännande läsning. I det långa perspektivet hoppas jag på en effektiv och bra vård med patientfokus och där medarbetare tas tillvara.

Har du synpunkter, åsikter och tankar om betänkandet, hör gärna av dig till mig. Jag vill gärna veta vad just du tycker!

Rekommendera artikeln till en vän: