Visionbloggen

Saco tar upp viktig fråga – men missar poängen

Saco skriver idag på DN debatt om huruvida det lönar sig att utbilda sig i Sverige. Deras svar är, kortfattat, nej det gör det inte.

Mer exakt så lönar det sig, men väldigt lite. I snitt tjänar akademiskt utbildade kvinnor 6,5 procent mer över ett liv än en kvinna med gymnasieutbildning. För män är motsvarande siffra 7,6 procent. Det är bland de lägsta avkastningarna bland OECD-länderna, och den har minskat.

Det riktigt intressanta här är:

1) Kvinnor tjänar mindre på att utbilda sig.

2) För en del yrken ger akademisk utbildning ingen avkastning alls, snarare går man back. Det är till exempel lärare i grundskolans lägre åldrar, socionomer, tandhygienister och arbetsterapeuter.

Nu ska tilläggas att en ökad inkomst inte är det enda man får ut, eller vill få ut, av att utbilda sig. Det ger en lägre risk för arbetslöshet och ohälsa samt oftast ett utvecklande arbetsliv med större inflytande.  Det sagt så ska det självklart löna sig att utbilda sig. Det är en investering som människor gör, och den ska betala sig.

Saco lyfter tre åtgärder för att komma till rätta med problemet: ökad lönespridning, sänkt statlig inkomstskatt (och värnskatt) samt förbättrad individuell lönesättning.

Ökad lönespridning är bra, därför att det i praktiken innebär ökade löneutvecklingsmöjligheter. Du ska kunna göra karriär och du ska ha en god löneutveckling genom ditt arbetsliv. I vissa yrken handlar det idag om en löneutveckling på några tusenlappar över ett arbetsliv. Det är inte rättvisande gentemot den utveckling i kompetens, erfarenhet och prestation som sker.

Mer individuell lönesättning – också en bra grej. När man på riktigt får lön efter sin prestation, inte efter ett snitt på arbetsplatsen, så tjänar akademiskt utbilade kvinnor ofta på det.

Sänkt statlig inkomstskatt. Ja visst är det så att sänker du skatten för höginkomsttagare, där de flesta är akademiker, så får fler akademiker ut mer. Frågan är dock vilka. De (kvinnodominerade) grupper som redan idag har väldigt låg eller ingen avkastning på sin utbildning – de ligger ofta långt under gränsen för statlig skatt. Värnskatten (den du betalar när du har en inkomst på över drygt 600 000 kronor per år) ska vi inte tala om.

Saco tar upp att kvinnor förlorar mest. Men trots detta missar de poängenden värdering som vårt samhälle gör av kvinnors arbete och av kvinnodominerade yrkesgruppers arbete. För vi kan prata om ökad lönespridning och mer individuell lönesättning, det kan absolut ge viss effekt, men om vi gör detta utan att samtidigt belysa (och göra något åt!) de osakliga och strukturella löneskillnader som vi ser så kommer handlingsutrymmet att vara begränsat.

Kvinnor och män arbetar i olika sektorer, och de sektorer som är mansdominerade värderas högre och ligger högre i lön trots att individerna inte har högre kvalifikationer eller utför mer avancerat arbete. De kvinnodominerade sektorerna har även lägre lönespridning. De yrken som Saco tar upp som exempel på olönsamma akademiska yrken är dels kvinnodominerade, dels befinner de flesta i den kvinnodominerade offentliga sektorn.

Värderingen av kvinnors arbete är det som ger lägre lön och sämre lönespridning för de kvinnliga akademikerna. Jämför man till exempel civilekonomer i den kvinnodominerade offentliga sektorn med de i den mansdominerade offentliga så förlorar de i den offentliga sektorn närmare 17 000 kronor – varje månad. Detta faktum drabbar både män och kvinnor i välfärden. (se Visions rapport här)

(Då har vi inte ens pratat om de osakliga löneskillnader som gör att kvinnor också tjänar mindre än sina manliga kollegor och i praktiken förlorar dubbelt.)

De strukturella löneskillnaderna är den allra största orsaken till att akademiskt utbildade kvinnor tjänar mindre. Utan att göra något åt dessa löneskillnader så kommer alla andra åtgärder, hur bra de än må vara, aldrig att nå hela vägen fram.

Rekommendera artikeln till en vän: