Visionbloggen

Saknas i valrörelsen – debatt om de ofasta jobben

Sveriges radio rapporterar idag om att andelen av de yngre på arbetsmarknaden, 16 till 34, som har en tidsbegränsad – ofast – anställning har fördubblats sedan början av 90-talet. Idag har var tredje anställd mellan 16 och 34 ett ofast jobb. Av de yngre, mellan 16 till 24 är det ännu fler.

Den här ökningen ses på hela arbetsmarknaden, även i kommuner och landsting. Här har antalet ofasta jobb ökat med nästan 26 000 de senaste fyra åren, samtidigt som tillsvidareanställningarna har minskat. Trots att även kommunerna och landstingen själva har som mål att minska andelen visstidsanställningar.

Valrörelsen nu har handlat om jobb, men inte om hur fler ska få trygga och bra jobb. (Det som närmast berört ämnet är ett utspel åt helt andra hållet från Alliansen om att förlänga provanställningen till 12 månader, vilket exempelvis TCO skriver förträffligt om varför det är en osedvanligt dålig idé)

Många av de med en ofast anställning kanske inte har en utbildning, de kanske behöver få in en fot säger en del. Vilket till att börja med är en tveksam argumentation. Men antagandet är också rent felaktigt. Även för Visions medlemmar, välutbildade tjänstemän och akademiker, så är ofasta anställningar väldigt vanliga. Var tredje person under 30 av Visions medlemmar har en ofast anställning.

Så det verkar handla om något annat. Det finns självklart tidsbegränsade anställningar som är motiverade. Om någon är sjuk eller föräldraledig behövs en vikarie, är det ett tydligt tidsbegränsat projekt som ska genomföras så kan en projektanställning vara på sin plats. Men den här ökningen tyder på ett annat mer slentrianmässigt användande som inte är positivt.

För den som inte har en trygg anställning påverkas ofta negativt av det. En undersökning som Tidningen Vision gjort visar att de med visstidsanställningar mår sämre, har svårare att skaffa bostad, är räddare att säga ifrån på jobbet och till och med skjuter på att skaffa barn.

Det är inte acceptabelt.

Efter valet hoppas jag att de nyvalda politikerna både på riksplan och regionalt ser detta.  Jag hoppas att den nya regeringen snabbt tar bort möjligheten att stapla ofasta jobb på varandra. Jag hoppas att politiken i kommuner och landsting tar sitt ansvar och verkar för att andelen fasta jobb ökar istället för att minska. Politiskt styrda arbetsgivare som kommuner, landsting och regioner bör föregå med gott exempel. Det handlar om bra arbetsvillkor, men det handlar också om kvalitet. Trygga anställda mår bättre på jobbet och bidrar ännu mer till att utveckla kvaliteten i verksamheten.

Rekommendera artikeln till en vän: