Visionbloggen

Skuldkrisen beror inte på en för stor offentlig sektor

Det är en av konklusioner på förstadagen av NTR konferensen som äger rum i Falkenberg i dessa dagar. Runt 100 förtroendevalde från Vision och Visions systerförbund i hela norden träffas inom ramen för NTR (Nordisk Tjänstemanna Rådet) för att diskutera trender i samhället och hur dessa trender utmanar fackets värdegrundlag.
Gårdagens diskussioner handlade om den ekonomiska krisen. Kristian Weise, direktör i en dansk tankesmedja och Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef på TCO inledde om krisens orsakar, konsekvenser och perspektiven för framtiden. Det är väldig tydigt att politikerna fokuserar ensidigt på skuldkrisen. Resultatet är en åtstramningspolitik i syfte att reducera statsskulden genom nedskärningar i välfärden och försämring av de offentligt anställdas löner och villkor. Men skuldkrisen beror inte på en för stor offentlig sektor eller att man använder för mycket pengar till sociala tjänster, äldre- och barnomsorg, utbildning och liknande. Inte heller beror den på att offentliganställda har för höga löner och pensioner eller för bra villkor. Skuldkrisen är ett resultat av den finansiella och ekonomiska krisen och ett resultat av enorma statliga stöd till banker och finansföretag.
I NTR kan vi se tillbaka på 78 års nordisk samarbete. Redan i 1919 uppstod idén om nordiskt samarbete. I 1915 publicerades en rad artiklar i en dansk facktidning om löne- och arbetsvillkor för tjänstemän i Norge och Sverige. Det resulterade i utväxling av tidningar och broschyrer mellan redaktörer i nordiska huvudstäder och i 1919 träffades de för första gången i Stockholm. Från svenskt håll var det representanten från Riksförbundet av Kommunaltjänstemän i Svenska Städer som deltog i samarbetet. Det är jätte länge sen nu och mycket är hänt sedan, idag är fackförbund från alla nordiska länder med och stort sett alla förbund organiserar inte bara tjänstemän i kommunerna, men också privatanställda inom välfärdssektorn.

Rekommendera artikeln till en vän: