Visionbloggen

Skyddsombudens dag – alltid onsdag v. 43

Skyddsombudens dag infaller alltid på onsdagen i vecka 43, europeiska arbetsmiljöveckan. Varför behöver skyddsombuden uppmärksammas en speciell dag? Det är en unik roll på arbetsplatsen som det är viktigt att känna till och nyttja, för att risker i arbetsmiljön ska uppmärksammas om arbetsgivaren inte gör det själv.

Skyddsombud har en unik och speciell ställning på arbetsplatsen. Alla arbetsplatser ska ha ett skyddsombud. Skyddsombudet ska kunna agera på arbetsplatsen för att uppmärksamma arbetsgivaren på hälso- och säkerhetsrisker i arbetsmiljön som arbetsgivaren inte själv har uppmärksammat. Allt ifrån den fysiska, organisatoriska, sociala och digital arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen kräver därför att arbetsgivaren i ett tidigt läge, mycket tidigare än vad medbestämmandelagen kräver, ska involvera arbetsplatsens skyddsombud i sitt utvecklingsarbete och i det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet utses av medarbetarna/medlemmarna, inte av arbetsgivaren. Skyddsombudet har rätt till den tid som behövs till sitt uppdrag, vilket även innebär tid för att prata med kollegorna om hur deras arbetssituation och arbetsmiljö är, utöver den tid som läggs på samverkansmöten med aktuell chef. Tid för det ska arbetsgivaren se till att det finns. Arbetsgivaren får inte ge skyddsombud försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor. När uppdraget upphör ska arbetstagaren vara tillförsäkrad arbetsförhållanden och anställningsvillkor, som överensstämmer med, eller är likvärdiga med situationen som rått om hen inte hade haft uppdraget. Är skyddsombudet ett fackligt ombud är skyddet ännu större genom lagen om facklig förtroendemans ställning. Flera AD domar har talat sitt tydliga språk: Det blir dyrt för den arbetsgivare som hindrar eller missgynnar ett skyddsombud.

Trots det starka lagstöd som skyddsombud har, märker vi att deras ställning på arbetsplatserna försämrats. Dels har andelen skyddsombud minskat. Vittnesmål jag nås av, och som även tidigare undersökningar av tidningen Vision pekat på, är att en del skyddsombud kliver av sitt uppdrag för att dom tycker att det inte alltid uppskattas av arbetsgivaren och saknar stöttning av sina kollegor. Det är väldigt viktigt att arbetsgivaren respekterar skyddsombudets roll och inför medarbetarna signalerar att det är viktigt för arbetsgivaren att det finns ett aktivt skyddsombud.

En annan viktig del i att stötta skyddsombudets roll är genom den arbetsmiljöutbildning som arbetsgivaren ska säkerställa att både skyddsombud och chefer får. De bästa utbildningsinsatserna görs partsgemensamt så att både chef och skyddsombud har tagit del av samma kunskap samtidigt. Det borgar för en bra samverkan i arbetsmiljöfrågorna. Centrala parter inom kommun, landsting, regioner och Pacta håller just nu på att, inom ramen för Suntarbetsliv, ta fram en partsgemensam arbetsmiljöutbildning för i första hand chefer och skyddsombud. Den beräknas vara klar i början på andra kvartalen 2016. Planera gärna in en sådan utbildning under nästa verksamhetsår!

Inte bara idag förtjänar skyddsombudet på din arbetsplats att uppmärksammas, utan uppmuntra ert skyddsombud och ställ frågor om uppdraget och berätta hur du har det på jobbet. Kanske är det något i din arbetsmiljö du skulle vilja förbättra? Har ni inget skyddsombud? Ja då bör ni skaffa det! Är du nytt skyddsombud som inte hunnit få arbetsmiljöutbildning av arbetsgivaren ännu, så har Vision en finfin e-utbildning på 1-1,5 timme om rollen som skyddsombud som heter ”Schyst arbetsmiljö”. Den hittar du här: https://vision.se/Din-utveckling/Utbildning/E-utbildning/

 

Rekommendera artikeln till en vän: