Visionbloggen

Ständigt tillgänglig i jobbet? -tekniska möjligheter ger frihet och nya förväntningar.

Inom alltfler yrken och verksamheter pratas det om den ökande möjligheten till ett flexibelt arbetsliv som, med hjälp av tekniken, möjliggör förhållningssättet att det viktiga är inte vart jobbet görs, utan att det görs.
Ett sådant arbetsliv välkomnar Vision som anser att de arbetsplatser som återinför stämpelklockan i nya former går baklänges in i framtiden. Med ett friare och flexiblare arbetsliv med mer ansvar för det man gör, än ansvar för att befinna sig vid sitt skrivbord vid ett visst klockslag varje morgon, följer även förväntningar, eller krav, på att vara tillgänglig utanför ordinarie arbetstid. Det blir även alltfler småbarnsföräldrar som säger att dom behöver vobba (jobba lite samtidigt som man är hemma för vård av barn). Speciellt under småbarnsåren är behovet större av att kunna gå ifrån tidigare och jobba en stund hemifrån för att kunna lösa mycket av vardagens logistik. Det kan även innebära att den som vill jobba heltid istället för deltid kan hitta lösningar för det. De positiva effekterna för den som har de tekniska möjligheterna att exempelvis hantera mejlen när som helst, är ofta stora och upplevs direkt.
Om du just nu stortrivs med jobbet blir upplevelsen av tillgängligheten kanske en känsla av frihet och möjliggöranden, medan för den som inte trivs med sitt jobb just nu blir upplevelsen en känsla av ofrihet från jobbet när den efterlängtade ledigheten börjar. De mindre positiva effekterna gör sig ofta märkbara efter en längre tid och är inte lika märkbara direkt som de positiva. Mindre positivt blir det även när möjligheterna utnyttjas och blir till krav som stör umgänge, familjeliv och återhämtning. För att förebygga riskerna runt tillgänglighetens möjligheter och öka det positiva värdet, är Visions råd att beakta följande punkter:

• Arbetsgivaren ansvarar för att du ska ha en rimlig arbetsbelastning utifrån den arbetstid anställningen gäller för. Oavsett var arbetet sker.
Vid hög belastning och höga krav behöver det finnas en tidsperiod för återhämtning. För att kunna utvecklas och vara kreativ i sitt jobb är det nödvändigt att ha tid för reflektion. En bra arbetsmiljö med en rimlig arbetsbelastning bidrar även till en mer framgångsrik verksamhet. Då finns tid och ork för kompetensutveckling och kreativa idéer kan gå från tanke till handling. Att ha en för hög arbetsbelastning och vara tvungen att ta hem jobbet för att få det att gå ihop, är endast en kortsiktig lösning, som i längden betalas med ohälsa och lägre kreativitet. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar innebär att din chef ska se till att du har en arbetssituation som inte medför skada eller ohälsa. Det betyder att din arbetsbelastning och arbetstid ska vara rimlig och följa rådande lagar och avtal. Det är också viktigt att du själv har koll på hur mycket du egentligen jobbar och signalerar din chef om det blir för mycket, så att ni kan prata om hur ditt arbete kan läggas upp på ett bättre sätt.

• Ett arbetsliv och privatliv i balans är en nödvändighet
Den som aldrig får tid till återhämtning håller inte hälsan för i längden. Inte heller lusten, dvs engagemanget i jobbet. Därför är det viktigt att lägga in tid för återhämtning och reflektion efter mer arbetskrävande insatser. Det mår hjärnan bra av. Då kommer ork, engagemang och motivation åter. Dagens arbetstidslagstiftning grundar sig på vetenskapliga belägg som visar att långa arbetsdagar med lite tid för återhämtning, långvarig hög arbetsbelastning med övertid, leder till ohälsa och minskad social förmåga, därför behöver man själv vara medveten om hur mycket man jobbar och signalera chefen när det är för mycket.

• Den personliga utvecklingen under fritiden har ett värde i sig.
För att kroppen ska återhämta sig på bästa sätt behövs även bra sömn men även lugna perioder under vaken tid. Under fritiden har du möjligheter att stimulera de delar hos dig själv som du vill utveckla men som det inte finns utrymme för inom ramen av ditt arbetsliv. Det blir därför viktigt att vara medveten om att fritiden har ett värde i sig och får aldrig ses som potentiell arbetstid. Det minskar även risken för att du tappar det sociala umgänget samt kvalitetsstunder med familjen, och det ökar chansen för att du hanterar perioder i ditt liv när du inte jobbar på ett bättre sätt, genom att fritidsintressen ofta förbättrar hälsa och motivation.

• Organisation och verksamhetens utveckling ska styra hur man väljer att använda de tekniska utvecklingen möjligheter.
Vi lever i en tid då den tekniska utvecklingen sällan är ett hinder. Potentialen nyttjas sällan till fullo i såväl som datorer som smartphones och surfplattor. Möjligheterna till att hitta tekniska lösningar har aldrig varit så lättillgängliga som idag. Det underlättar enormt mycket i vår vardag när det gäller att vara tillgänglig och kunna problem och kommunicera saker snabbt. För att det ska bli hållbara lösningar, för såväl dig som anställd som för organisationen och verksamheten är det viktigt att organisationen för en dialog om hur man vill nyttja de tekniska möjligheterna och vad som är rimligt utifrån ett hälsoperspektiv kontra service. De tekniska IT lösningarna ska anpassas till verksamheten och vara ett stöd för den som jobbar, inte leda till nya förväntningar och krav på dig.

• Gränser för andras förväntningar på din tillgänglighet bestäms i er tillgänglighetspolicy, eller i ditt anställningsavtal alternativt kollektivavtal.
Finns det uttalade förväntningar från din arbetsgivare på att du ska vara ständigt tillgänglig efter ordinarie arbetstid? I såfall kan det vara en fråga om du är i beredskap, eller har en jour. I såfall ska du ha ersättning för det. En del har det schemalagt en del andra har fått det i form av ett allmänt lönepåslag. Har man fått det betyder det ändå inte att arbetsgivarens förväntning får överskrida de gränser som finns för övertid, jour och beredskap i kollektivavtal eller i arbetstidslagen.
Är det så att förväntningarna mer är en kultur från kollegor eller från de du möter i ditt jobb utanför arbetsplatsen, exv medborgare och klienter? Då behöver ni diskutera igenom det på din arbetsplats tillsammans med chefen, och komma överens om en gemensam policy för service och tillgänglighet. Är det otydligt vad som gäller kan det lätt skapas irritation i en arbetsgrupp som kan vara starten på arbetsplatskonflikter. Det är chefens ansvar att alla har schysta förutsättningar att utföra sitt jobb, vare sig det görs på jobbet, eller när det görs.

• Vobba, men kom ihåg att arbetsgivaren ska betala för arbetad tid och försäkringskassan för tiden du vårdar ditt sjuka barn.
Om du har fått ett sjukt barn och är hemma för vård av det, är det inte konstigt att du medan barnet sover passar på att besvara mejl eller utför annat handläggningsarbete. Kom bara ihåg att fylla i till försäkringskassan hur mycket du jobbade och likaså till arbetsgivaren, så att du får rätt ersättning och rätt lön.

  • Suzanna Karlsson

    Tack för en mycket bra sammanställning av vad som är viktigt att tänka på vid distansarbete 🙂 /Suzanna Karlsson

Rekommendera artikeln till en vän: