Visionbloggen

Startskottet har gått! Avtalsförhandlingar för kommunala fastighetsbolag är igång.

Igår träffade jag och min kollega Jan-Olov företrädare för arbetsgivarorganisationen Fastigo. Vi växlade då avtalskrav, så kallade avtalsyrkanden med varandra. Vi gjorde det tillsammans med andra fackförbunden vi till stora delar kommer samförhandla med. Vi har en del gemensamma intressen och som du vet blir det ett större tryck i en fråga som många medlemmar står bakom. Det gör att vi behöver vara samsnackade med våra fackliga kollegor från Unionen, Akademiker i förening och Ledarna.

Visions avtalsyrkanden har tagits fram av Visions avtalsgrupp för kommunala bolag anslutna till Fastigo arbetsgivarorganisation. Det är valda representanter från Visions olika regioner. Dom jobbar alla på kommunala fastighetsbolag och är tillika fackliga ombud. Vi har gjort en medlemsundersökning som närmare 1000 stycken av våra 2300 medlemmar inom Fastigo området har svarat på. Slutligen har Visions förbundsstyrelse gått igenom avtalsgruppens förslag och beslutat att vi ska yrka på det punkter du kan läsa mer om i yrkandet. Visions avtalsyrkande Fastigo 2016 Kort kan jag säga att det finns tre huvudrubriker: 1. Lön och förstärkt löneprocess, 2. Hållbart arbetsliv och arbetstidens förläggning, 3. Personalförsörjning, bibehållen anställningsbarhet och generationsväxling (pension mm)

Som förhandlare känns det bra att ha så välgrundade yrkanden i ryggen och dessutom en medlemskår som växer. Det spelar stor roll vid förhandlingsbordet. Så tack alla ni som svarade på webbenkäten i höstas, det gör skillnad.

Om några veckor ska vi ha första ”riktiga” förhandlingen. Fram tills dess funderar och analyserar alla parter på var sin kammare över motpartens yrkanden, putsar på sina argument, funderar på vilka lösningar man kan tänka sig.

Stämningen på mötet? Det var en sällsynt solig februaridag. Jag vet inte om det spelade in, men stämningen var god när mötet började och det var varken mulet ute eller inne i rummet när vi bröt upp några timmar senare. Men det återstår att se, det finns säkert passager under våren då vi alla kan komma att behöva vara extra kreativa och vända åter till avtalsgruppen för diskussioner om vad vi är villiga att kompromissa om eller inte. Och sista ordet har förbundsstyrelsen innan Vision sluter ett avtal.

Nu håller vi tummarna för en solig vår!

Rekommendera artikeln till en vän: