Visionbloggen

Studentmedarbetaravtal i fastighetsbranchen – när kommer kommuner och landsting efter?

Häromsistens skrev jag ett inlägg om Kommuner och Landstings stora behov av ingenjörer de kommande åren och tipsade om att de borde anställa studentmedarbetare.

Idag har Vision tecknat ett studentmedarbetaravtal med arbetsgivarna inom fastighetsbranschen. Det är en möjlighet för arbetsgivarna där att redan under studietiden komma i kontakt med sina framtida medarbetare – och för studenterna att få kontakter med arbetslivet och omsätta sin utbildning i praktik. Det är framsynt av fastighetsbranschen! De ser ett behov av framtida arbetskraft och de agerar för att möta detta.

Fram till 2019 behöver 420 000 nya personer anställas i välfärdssektorn, enligt beräkningar från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) själva. Offentlig sektor riskerar problem med att klara personalförsörjningen och det krävs att fler yngre väljer att arbeta här. Samtidigt har en stor förändring skett i de kunskapskrav som finns på arbetsuppgifter och tjänster i välfärdssektorn. Det ställs allt högre krav på akademisk utbildning.

Det här är en enorm utmaning. Jag önskade att SKL och deras medlemmar (alltså kommunerna och landstingen som gör själva anställandet) var lika framsynta som fastighetsbranschen.  Studenter behöver relevanta extraarbeten och välfärden behöver fler unga akademiker. Idag är det några kommer, landsting och regioner som anställer studentmedarbetare, men de är inte många. Det skulle kunna vara a match made in heaven, men idag är relationen mellan välfärden och studenterna mer av en olycklig kärlekshistoria.

Välfärdens arbetsgivare trånar efter studenterna, men de vet knappt att de här jobben finns.

Välfärden har spännande och utvecklande jobb att erbjuda. Att arbeta som exempelvis ekonom eller personalvetare i kommun kan innebära en större verksamhet med fler medarbetare än många företag kan erbjuda. För att inte tala om hur stor roll verksamheten spelar i människors vardag. (Och hur bra de unga som redan jobbar där trivs) Men studenters sikte är oftast på privat sektor, för att de inte vet något om detta. Kommuner och landsting behöver bli mer kända och ha mycket större kontakter med studenter på universitet och högskolor.

Att anställa studentmedarbetare är bara en liten del av allt som behöver göras, men det är konkret och går att göra nu. Nu hoppas jag på ett centralt avtal även för kommuner och landsting, så att systemet blir ordentligt utbrett och fler studenter kan få bra och relevanta extrajobb, samtidigt som välfärdens viktiga jobb kan bli synligare.

Rekommendera artikeln till en vän: