Visionbloggen

Inlägg taggade med "internationellt"

I Bryssel

Är i Bryssel till möte i EPSU (European Federation of Public Services Unions), Visions europeiska branschorganisation. Styrelsen har ett två dagars möte. I styrelsen sitter bl.a. Visions ordförande Annika Strandhäll, men också ordföranden för Kommunal och ST har plats i styrelsen. Det finns en hel del frågor på dagordningen, men det som givetvis kommer att […]

Kategori:

Solidaritet med Filippinerna

Var i Geneve måndag och tisdag till möte i PSI:s arbetsutskott. PSI (Public Services International) är det globala fack för offentligt anställda. Visions ordförande Annika Strandhäll är viceordförande i PSI och är således ledamot i arbetsutskottet. Mötet handlade primärt om att diskutera och lägga linjerna för PSI:s aktiviteter det kommande året och godkänna budgeten för […]

Kategori:

Vision skapar debatt

Är i Sofia, Bulgarien, tillsammans med Anders Hammarbäck och deltar i ett EPSU seminarium om ”Key trends in Social Services in Europe and the future of trade unions”. Seminariet handlar primärt om kollektivförhandlingar och rekrytering. EPSU ville att vi skulle inleda om hur det är Sverige – den svenska modellen, kollektivavtalen och hur vi jobbar […]

Kategori:

Vi vill påverka den europeiska agendan

Förste resan efter sommarsemestern gick till Helsinki, till möte med nordiska kollegor för att dryfta hur vi från Norden kan påverka de politiska besluten som skal tas på EPSU:s kongress. EPSU – Visions europeiska branschorganisation som organiserar offentligt anställdas förbund i Europa – har kongress i maj nästa år. EPSU har kongress varje femte år […]

Kategori:

Vilken väg väljer Turkiet?

Var med att tillsammans med kollegor i hela världen säga ifrån. Skriv på protestlistan och visa den turkiska regeringen att många reagerar mot polisens våld och arresteringar av regeringsmotståndare. Stöd det turkiska fackets krav på att polisens våld mot demonstranterna måste upphöra, att de ansvariga måste ställas till svars, att de som har gripits måste […]

Kategori:

Kollektivavtalsförhandlingar i Europa

Kollektivavtalsförhandlingar i Europa De senaste åren har det varit ont om rejäle kolektivavtalsförhandlingar i store delar av Europa. I många länder har facket sett regeringen sätta avtalen ut kraft, inte ville förhandla om nya avtalen och ändrat i existerande avtal utan förhandling. När det rör sig löneutvecklingen har många upplevt i bästa fall frysta löner […]

Kategori:

En turkisk mardröm

Fackliga företrädare i Turkiet riskera inte bara fängelse, trakasseri, åtal för medlemskap av illegala organisationer, att förlora jobbet och mycket annat. De står också inför ett hot om att förlora rätten till att förhandla kollektivt på medlemmarnas vägnar och teckna kollektivavtal. Rätten till att organisera sig och fackföreningarna är starkt reglerat. Lagstiftning reglerar i minsta […]

Kategori:

Vi vill ha ditt namn och behöver din röst

Om du inte redan har skrivit under så gå in på www.right2water.se och gör det nu. Visions europeiska branschorganisation EPSU har sedan hösten haft gång i en vattenkampanj, där målet är att samla in en miljon underskrifter i de 27 EU länder. Kampanjen har stor framgång, särskilt i Tyskland där man redan har samlat in […]

Kategori:

Nya övergrepp på facket i Turkiet

Igen har den turkiska polisen arresterat fackliga förtroendevalde. Tidig tisdag morgon den 19 februari blev mer än 100 fackliga ledare i olika fackförbund inom centralorganisationen KESK häktat, åtalat för terrorism och förbindelse till terror organisationer. Det är inte första gång att turkiska myndigheter använder terror lagstiftningen emot fackliga ledare och aktivister. Senast åtalades ett tio-tals […]

Kategori:

Europafackets dilemma

Det stora dilemma för fackföreningsrörelsen i EU är att en gemensam valuta behöver gemensamma regler för den ekonomiska politiken, att om de enskilda EU länder går egna väger i den ekonomiska politiken betyder det kaos och att ha eller inte ha gemensamma löneriktlinjer inte är frågan. Det riktiga fråga enligt Ronald Jansen, rådgivare i Europafacket […]

Kategori: