Visionbloggen

Inlägg taggade med "lönesamtal"

Löneprocess och avtal 2017 KFS

Då är avtalsrörelsen igång igen för fullt. Även om Vision och KFS har tillsvidareavtal i flera branscher så innebär våren 2017 ett intensivt arbete. Vision vill nå förbättringar i avtalen för våra medlemmar, det är ju det som är själva vitsen med avtalsrörelser och förhandlingar för en facklig organisation. Svensk ekonomi går bra, arbetslösheten sjunker […]

Kategori:

Använd ditt samtal om lön

Temperaturen i vår avtalsrörelse har höjts något efter att Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förhandlare druckit av vårt goda Fairtrade-kaffe på plan 1 i förbundshuset, och vår förhandlingschef Eva-Lotta grundligt gått igenom vad vi vill i avtalsrörelsen. Inom några veckor träffas vi förhandlare för att gå in i fasen då vi påbörjar de formella förhandlingarna. […]

Kategori:

Löneavtal Arbetsgivaralliansen vård och omsorg

Delar med mig av lite av det arbete som görs mellan avtalsrörelserna. Ett av de yrkanden som vi lade fram under våren handlade om ett tydligare löneavtal, det landade i en arbetsgrupp som nu är påbörjad. De förändringar vi vill få till är ett tydligare och lite mer strukturerat löneavtal. Ett löneavtal som tydligt går […]

KFS avtalen 2016, vem uppskattar en 0-0 match?

Vision har under hela våren suttit i förhandlingar med KFS om nya avtal för vissa branscher och i förhandlingar om förändringar i de avtal som löper tills vidare. Vi har tecknat nya avtal för Besöksnäringen som delas i två. Ett för just Besöksnäring och ett för Museer och Arkeologisk verksamhet. Vi har även ett avtal för […]

Kategori:

Energiavtalet klart!

  Årets avtalsförhandling för KFS energibranschen är avslutad och igår undertecknade jag ett 1-årigt avtal som gäller från 1 april 2012. På samma sätt som tidigare är det ett sifferlöst avtal. I sifferlösa avtal är det viktigt med en väl fungerande och lättförståelig löneprocess och i det nya avtalet är det tydligare beskrivet hur lokal […]

Kategori:

Låst förhandlingsläge med SKL

Som Visions ordförande Annika Strandhäll konstaterar i Dagens nyheter idag (finns än så länge inte på nätet) så är läget låst i förhandlingarna med SKL för tillfället. SKL har under hela förhandlingen fortsatt att driva frågan om ett sifferlöst tillsvidareavtal, något som för vår del är omöjligt att teckna med SKL. Det saknas förtroende i vår […]

Kategori:

Utvecklingssamtalstider

Då tänkte jag försöka mig på att bidra i Förbundsstyrelsens blogg. Har precis avslutat ett utvecklingssamtal med en av mina medarbetare. Vi har ett bra material där både medarbetare och chef får beskriva olika situationer som påvisar styrkor och utvecklingsområden inom följande kompetensområden; Yrkeskompetens, Kommunikativ förmåga, Förändringsförmåga och Resultatorientering. Vi pratar också om våra mål och […]

Kategori:

Kort förhandlingsdag med SKL

Det avtal som vi håller på att förhandla fram med SKL berör direkt ca 100 000 medlemmar i Vision. Beslut om våra krav i avtalsrörelsen och om vi ska teckna avtal eller inte fattas av vår förbundsstyrelse som till sin hjälp har en grupp av utsedda förtroendevalda, avtalsgruppen, som vi förhandlare diskuterar olika alternativ, strategier och […]

Kategori:

Om det goda lönesamtalet

Vid gårdagens fortsatta förhandlingar om nytt löneavtal med SKL diskuterade vi inte någon eventuell siffra för löneökningar utan fokuserade på frågan om hur själva processen för den individuella lönesättningen ska se ut. Intressant är att vi i flera delar har samma problembild som vår motpart. Vi är överens om att för att få acceptans för […]

Kategori: