Visionbloggen

Tillit bygger på gemensamt ansvar, tänk medledarskap!

Tidningen Chefen i fokus gör i senaste numret en djupdykning i ämnet tillitsbaserad styrning och undrar vad det innebär för chefer? I centrum för diskussionen står mer handlingsutrymme för medarbetarna. Jag tycker vi behöver tala klartext. Med handlingsutrymme följer ansvar. I lite mer framgångsrika organisationer inkluderar det ett mer utvecklat gemensamt ansvar för helheten och inte bara för avgränsade uppdrag. Jag kallar det gärna medledarskap.

Svaret på frågan om vad mer tillitsbaserad styrning innebär för chefer måste inkludera vad det kan betyda för medarbetarna. Vi behöver betydligt större växelverkan mellan närvarande chefer och medarbetare än vad vi ofta ser idag. Vi kan också beskriva det som en intimare relation mellan ledning, chefer och medarbetare. Tänk medledarskap.

Medledarskap är givetvis ingen nyhet. Många har berört det med lite olika betoning. Jag har också vid några tillfällen haft nöjet att prata med Bengt Hjalmarsson som myntade begreppet i början av 2000-talet. Jag följer inte Hjalmarsson i varje stavelse men hans funderingar om ansvar och att dela på ledningsuppgifterna i syfte att skapa delaktighet, möjlighet att påverka och samtidigt få ut högre effektivitet är aktuella. På senare tid har inte minst Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, återkommit till potentialen i medarbetarskap och då bland annat medledarskap som kollektiv initiativförmåga.

Just initiativförmågan känns angeläget, grejen att fokusera på. Förvånansvärt få organisationer har strategier för hur de seriöst ska utveckla samarbete och integrera skiftande kunskaper. Kanske för att det är så mycket enklare att söka och försöka optimera individuella förmågor. Det är emellertid ett område som borde engagera varje ledning som vill inkludera sina medarbetare och lyfta sig över mängden.

I min tolkning av medledarskap väljer jag att betona ett närvarande chefskap. Det finns goda skäl till det. Ingen ska känna sig övergiven med för stort ansvar. Nyckelordet är växelverkan. Grupper som delar och ansvarar för ledningen gemensamt får ännu bättre förutsättningar med en tillgänglig chef som arbetar tillsammans med gruppen.

Det fiffiga med medledarskapet är att det också innehåller kända ingredienser som forskningen visat kan vara hälsofrämjande. Det kan bidra till friskare arbetsplatser! Jag tänker på delaktighet med betoning på relation kombinerat med ett reellt mandat och inflytande. Det skapar handlingsutrymme som gör det möjligt att ta ansvar och då har vi också grunden för mer tillitsbaserad styrning.

Sugen på hur medledarskap kan praktiseras? Kolla gärna in Mattias Janssons, Kommundirektör i Botkyrka, V-logg.

Lästips: Kunskapsintegration. Om kollektiv intelligens i organisationer. En bok jag gillar för dig som jobbar med HR eller är chef och vill utveckla samarbetsskicklighet.

Rekommendera artikeln till en vän: