Visionbloggen

Turordningen och Vision

De senaste dagarna har det förts en debatt mellan främst Vårdförbundet och Kommunal om den överenskommelse om nyheter i omställningsavtalet och förändrade turordningsregler som Kommunal och SKL har tecknat. Överenskommelsen går i korthet ut på att under en period av tre år genomföra förbättringar i omställningsavtalet så att man tidigt identifierar individer som riskerar att bli övertaliga för att kunna använda omställningsavtalets stora resurser till att höja eller ändra de berörda personernas kompetens så att de kan kvalificera sig för ett annat jobb hos arbetsgivaren och förhoppningsvis slippa bli uppsagda. Under samma period införs nya turordningsregler som är enklare att hantera än dagens mycket snåriga regelverk. Efter de tre åren ska överenskommelsen utvärderas.

Precis som Vårdförbundet säger så vill nu SKL att övriga förbund ska ansluta sig till denna överenskommelse. Vision har under många år fört diskussioner med SKL om både turordning och förbättringar av omställningsavtalet och vi är inte överraskade av SKL:s ambition eller inriktning i frågan. Vi har suttit och sitter fortfarande i förhandlingar med SKL där vi vill nå en överenskommelse som är så bra som möjligt för våra medlemmar. Vi vill föra konstruktiva diskussioner och vi välkomnar förbättringar av omställningsavtalet men har en del svårigheter med delar av de föreslagna förändringarna om turordningen. Dessa svårigheterna försöker vi just nu reda ut med SKL så att vi kan hitta en lösning som alla parter kan känna sig nöjda med.

I övrigt ser vi i Vision ingen anledning att recensera Kommunals tecknade avtal utan konstaterar att Kommunal tecknar avtal som de tror är bra för sina medlemmar, vilket är deras uppdrag precis som Visions uppdrag är att aktivt delta i diskussioner som vi tror leder till förbättringar för våra medlemmar.

Rekommendera artikeln till en vän: